Числата за общините в проект на Закона за държавния бюджет за 2023 г. са тези, които бяхме договорили още през миналата година първо с редовен, после със служебен кабинет и те ще бъдат достатъчни на общините до края на тази година, за да покрият основните разходи за всички услуги, които предоставят, но нищо повече. Това заяви пред БНР Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

"В тези числа няма бюджет, който да ни помага да вървим напред и да се развиваме. Това са средства, с които ще можем да оцелеем", подчерта тя.

На макрониво увеличението за общините е с около 14% спрямо актуализираните числа на Бюджет 2022. Към момента обаче общинските ръководства ги виждат като общи числа и не знаят каква част от тях ще бъдат насочени за отделните сфери.

"70 на 30" - 70% от общинските бюджети идват като субсидии и трансфери от централния бюджет и едва 30% от всички приходи на общините се формират от нашите собствени местни приходи - от данъците на гражданите. Затова е толкова важно за общините да има приет държавен бюджет. Ние сме силно зависими от трансферите от централния бюджет. Винаги са необходими повече средства при такава голяма зависимост от централния бюджет", обясни шефът на НСОРБ.

Георгиева даде отбеляза например, че са необходими повече средства за превенция на бедствия, както и целеви средства за компенсиране на ръста на инфлацията в строителния сектор. "Много важно за нас е числата, които ще видим в окончателно приетия държавен бюджет, да адресират по адекватен начин и инфлационните процеси."

Към този момент не са получили средства нито по Плана за възстановяване и устойчивост, нито от новите оперативни програми (2021 - 2027), каза Георгиева. "Нито лев от европейската подкрепа към общините не е постъпил по нашите бюджети през тази година."