Коалиция "За да остане природа в България" настоява правителството на България да отстоява позицията ЕС да не допусне премахването на регулациите, защитаващи европейските граждани от неконтролируемо разпространение на генетично модифицирани организми (ГМО) в природата и храната ни, пише в отворено писмо, изпратено до министър-председателя акад. Николай Денков, министъра на земеделието и храните Кирил Вътев, министъра на околната среда и водите Юлиян Попов и директора на Център за оценка на риска по хранителната верига д-р Койчо Коев, както и до медиите.

В писмото се изтъква, че за първи път от 2015 г. след влизането в сила на Закона за ГМО, "без обществено обсъждане и против волята на близо 90 процента от българите, българско правителство планира да подкрепи унищожаването на българското земеделие, поминъка на малките производители, биоразнообразието и правото на избор на храна".

В съобщение от сряда, 8 ноември, природозащитната коалиция отбелязва, че на 5 юли 2023 Европейската комисия публикува законодателното си предложение за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения - нови ГМО или така наречените "нови геномни техники" (НГТ). Предложението премахва изискванията за етикетиране, проверките за безопасност и всякакъв вид процедури за отговорност за новите ГМО.

Днес "За да остане природа в България" настоява българското правителство да не се поддаде на натиска отвън и спешните срокове, пред които е изправено, за издаване на положително становище за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения - нови ГМО или така наречените "нови геномни техники" (НГТ).

Ако Комисията на ЕС постигне своето, потребителите, земеделските производители и преработвателите на храни вече няма да имат прозрачност дали растенията и храните, които отглеждат, купуват и консумират, съдържат нови ГМО или не". Ужасяващо е да се види, че Комисията по същество казва, че рисковете от освобождаването на неизпитани нови ГМО в нашите полета и храна не се поемат от агробизнеса, а от потребителите, фермерите и природата", казва д-р Светла Николова от сдружение "Агролинк", цитирана в съобщението от вчера.

 

"С подобно действие правителството ни ще отвори широко вратите за ГМО в България и ще обрече българските граждани на неконтролируемо излагане и разпространение на ГМО у нас, което ще има дългосрочни и сериозни ефекти както върху здравето на населението, така и върху българската природа", пише още в писмото.

В него се припомня, че забраната за ГМО бе резултат от обществена кампания против допускането на ГМО у нас.

Коалиция "За да остане природа в България" смята, че новите генетично модифицирани организми (ГМО) трябва да бъдат етикетирани по такъв начин, че потребителите, фермерите, семепроизводителите, търговията и обработката да могат да ги разпознават и избягват по всяко време. Те също трябва да продължат да бъдат обект на оценка на риска и оценка в съответствие с принципа на предпазливостта на ЕС, а методите за проследяване и откриване трябва да останат изискване за одобрение за ГМО. Същевременно ЕС и националните правителства трябва да направят повече изследвания относно рисковете за околната среда, биоразнообразието и здравето на социално-икономическите въздействия на новите ГМО и разработването на общи методи за откриване.

"Въпреки амбициозните заявки на ЕК, че новите ГМО, получени чрез нови геномни техники, изпълняват целите на Зелената сделка и стратегиите "От фермата до трапезата" и "Биологичното разнообразие", пускането на пазара на НГТ растения, храни и фуражи е всичко друго, но не и устойчиво селско стопанство, тъй като няма налични доказателства за положителни ефекти от използването на НГТ в земеделието и храните по отношение на екологичните, икономическите и социалните въздействия", пише в писмото.