Парламентът прие бюджета на ДОО за 2020 г. на второ четене. Дебатите по бюджета продължиха два дни, след като вчера бяха прекратени заради скандал.

Какво приеха за пенсиите

От 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г. вкл., се увеличават с 6,7 на сто, записа парламентът с окончателното приемане на бюджета на ДОО за догодина.

Считано от 1 януари до 30 юни 2020 г. минималният размер на пенсията за стаж и възраст ще бъде 219,43 лв. Предложеният първоначално минимален размер на пенсията за стаж и възраст от 1 юли 2020 г. - 234,12 лв., бе увеличен между двете четения (по предложение на управляващите) и от юли 2020 г. ще бъде 250 лв.

Отхвърлено беше предложението на БСП пенсиите за трудова дейност да се преизчислят от 1 септември 2020 г. като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за 2016 г. Ще бъдат преизчислени пенсиите на 1,3 млн. пенсионери, аргументираха се от левицата. Лидерът на партията Корнелия Нинова подчерта, че не може да се живее с 250-300 лв. Парите, по думите й, могат да дойдат от увеличаване на максималния осигурителен доход и от излишъка. Тя за пореден път постави въпроса къде са 10-те млрд. лв. от Сребърния фонд, както е запланувано при основаването му. Вие поставяте избор "дефицит в НОИ или геноцид на близо 2,5 млрд българи", коментира Нинова.

ДПС предложи, мнозинството не прие, осъвременяването на пенсиите да бъде от 1 януари всяка година. С този бюджет ножицата между старите пенсии и новоотпуснатите се отваря още повече, обоснова искането Хасан Адемов.

От 1 януари догодина минималната работна заплата ще бъде 610 лв.

НС разпореди в едномесечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник" Министерският съвет съвместно с НОИ и НЗОК да направи анализ и разработи мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на краткосрочни парични обезщетения по Кодекса за социално осигуряване. При превишение над предвидените разходи по бюджета на ДОО МС може да одобри допълнителен трансфер по реда на Закона за публичните финанси.

Увеличава се възрастта за пенсиониране на служителите от ДАНС от 60 на 63 години, а на НСО от 53 на 55 години.

Какво - за майчинските

Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и догодина остава 380 лв.

Не бе прието предложението на БСП за 650 лв. обезщетение между първата и втората година. Именно 650 лв. е и искането на социалистите за минимална работна заплата през 2020 г. Необходимите средства за това ще са около 75 млн.лв. допълнително, което не натоварва бюджета, обоснова се Георги Гьоков. Как 380 лв. могат да заместят доходите от труд, които майка получава, коментира той. Освен това, подчерта депутатът, расте минималната работна заплата, демографският проблем в България е налице, как тогава виждате да се отглежда дете с 380 лв. като 363 лв. е границата на бедност у нас. Предложете атрактивни бонуси като по-кратък работен ден, повече детски градини, посъветва Гьоков, цитиран от БТА.

Отхвърлено беше и предложението на ПГ "Воля-Българските родолюбци" обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст да е равно на минималната работна заплата за 2020 година.

Бюджетът на ДОО е насочен към стимулиране на хората да се връщат по-бързо на работа и да не зависят много от социалните плащания, защити разписаните пари от правителството новият министър на труда Деница Сачева.

Финансовата рамка на бюджета и осигурителния доход

Парламентът гласува (още вчера) приходите и трансферите по бюджета на ДОО за следващата година да бъдат на обща стойност 12 455 690,4 хил. лв. Депутатите обсъждат на второ четене парите на общественото осигуряване за 2020 г.

Заложените осигурителни постъпления са 8 054 656,1 хил. лв.

Общо разходите и трансферите на ДОО ще са за 12 448 290,4 хил. лв.

За социални помощи и обезщетения са предвидени 1 739 340,4 хил.лв. като за програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта се отпускат 131 113,9 хил. лв. Заложените разходи за персонал са 75 638,6 хил.лв.

НС прие бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 577 684,0 хил. лв. Разходите и трансферите ще са за 9 496 094,4 хил. лв..

Депутатите приеха предложенията на управляващите за промени в Кодекса за социално осигуряване. Съгласно текстовете осигурителят е длъжен да съхранява за срок от 50 години считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетният период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумение, заповеди за назначаване и други.

Депутатите определиха размерите на месечния осигурителен доход за 2020 г. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през 2020 г. ще е 610 лв. В закона е заложено минималният месечен размер на осигурителния доход на земеделските стопани и тютюнопроизводители да бъде в размер на 420 лв., а максималният - 3000 лв.