Към момента като индикативна дата за прекратяване използването на въглища в България е 2038 г. Служебният кабинет все още не е изоставил варианта за договаряне с ЕК и на дата 2040 г. Решението за точната дата ще бъде ясно до края на тази седмица.

Това каза служебният премиер Стефан Янев на 15-та Годишна среща на бизнеса с правителството с основна тема енергийната криза и възможностите за стабилизация на българската икономика чрез Плана за възстановяване и устойчивост.

Премиерът каза, че трябва да бъде разработена допълнителна енергийна стратегия за прехода, която да бъде поставена в основата на широка обществена дискусия, а вариантите да залегнат в обща за страната ни енергийна стратегия, която трябва да бъде одобрена и от НС.

Със своя заповед от миналата седмица премиерът е възложил на междуведомствена работна група да финализира разработването на енергийна стратегия на България в рамките на следващия месец. Тя ще обхване следващите десетилетия. Друга задача на работната група е да очертае перспективата за развитие на ядрената енергетика у нас и да провокира смислен и активен обществен дебат по темата, каза Янев.

Работна група ще създаде стратегия за устойчиво развитие на енергийната база на България в следващите десетилетия, в която трябва да бъдат включени и ядрени мощности.

Премиерът беше категоричен, че при осъществяването на енергийния преход никой не трябва да бъде изоставен, регионалните различия и националните особености трябва да бъдат отчетени, а засегнатите - подпомогнати.

Като посочи, че при сегашната ситуация на шоково нарастване на цените бизнесът е изключително потърпевш, Стефан Янев каза, че последните седмици и месеци България устойчиво поддържа една от най-ниските цени в ЕС, а в защита на бизнеса правителството предприема поредица от действия, които да минимизират ефекта от растящите цени на електроенергията в Европа.

Сред тях са промяна в методиката за определяне на цените на доставчик от последна инстанция, откъдето се снабдяват над 250 000 малки и средни фирми в България, с което сметките им ще намалеят с около 30 лв. на мегават час. Тази мярка ще може да се комбинира и с помощта от 50 лв. за мегават час изразходвана електроенергия, когато тя влезе в сила и това се отнася за целия бизнес, отбеляза премиерът.

Както бизнесът, така и общините се нуждаят от помощ, за да се адаптират към зеления преход, за да предотвратят спад или неблагоприятни социално-икономически последствия на регионално и централно ниво, каза още премиерът. Янев каза, че предвид спецификата на енергийните проблеми и географските особености е важно да се гарантира, че преходът ще е плавен и справедлив спрямо всички държави в ЕС, както и ще бъде съобразен с икономиката и социалните специфики на всяка от тях.