Преговорите за съставяне на редовен кабинет с мандата на "Продължаваме промяната" (ПП) започнаха. Съпредседателят на ПП Асен Василев откри дискусията между партиите в сферата на енергетиката. В дискусиите по темата участват експерти от БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България".

Според Асен Василев като краткосрочна мярка трябва да се отложи извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар на електроенергия. По думите му ролята на правителство е да договори правна рамка за КЕВР, която да позволи на регулатора да направи дерогация по повод извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар.

Другото предложение е да има частична дерогация за ограничаване на износа на електроенергия, отбелязва БТА. За целта трябва да се проведат преговори с ЕК за възможности за ограничаване на износа и за възможности за отлагане на либерализацията.

В по-дългосрочните мерки от ПП предлагат в 12 или 18-месечен план трябва да има пълно картиране на геотермалните ресурси на страната. Това, което е заложено и в Плана за възстановяване и устойчивост, е да има изградени една или две пилотни мощности. Идеята е там да се използва не само електроенергийният потенциал, но и топлоенергийният на геотермалната енергия.

Другото, което ПП предлагат, е да се направи анализ и проучване на икономическата и техническата възможност за изграждане на водноелектрически мощности на река Дунав, като тук се говори за проточна технология, която е екологична съвместима.

Освен това трябва да се разшири и капацитет на газохранилищата. Трябва да се направят и реверсивни клапи на входно-изходните точки на страната по всичките газопроводи, както и връзка на Балкански поток с националната газопреносна мрежа. Другото предложение да се направи преглед на договорите за ограничаване на резервирания капацитет до 50 процента от един участък за всичките газопреносни мрежи. Идеята е да не може един участник да монополизира входно-изходна точка за природен газ за страната. Освен това трябва да има максимум от 50 на сто резервиран капацитет от един доставчик на природен газ. За целта обаче трябва да прегледат договорите.

Другото предложение на ПП е за облекчаване на ВЕИ-ата за собствено ползване. Асен Василев изтъкна, че ако това остане изцяло за собствено ползване това да бъде третирано като строеж, но без да се прави електроенергийна оценка. Т.е. да на изградят чрез уведомителен режим вместо разрешителен.

Трябва да се направи и цялостна преоценка на хидроенергийния потенциал и приоритизация на проекти на база цена, стига да отговарят на екологичните норми, добави Василев.

Приоритети на БСП за България

Левицата предложи да бъдат взети мерки за компенсиране на домакинствата, ако се увеличат цените на тока от Нова година.

"Предлагаме токът до 200 квтч да бъде безплатен за най-бедните, също така да не се спира токът на такива домакинства до две неплатени сметки, както и да се допуска разсрочване на сметките целогодишно", каза Таско Ерменков от БСП, цитиран от БНТ.

От партията предлагат и дългосрочни мерки за развитие на енергетиката. Водещо място за тях заема развитието на АЕЦ "Козлодуй" чрез изграждане на заместващи мощности, както и изграждане на нови ядрени мощности. Според БСП трябва да има независима експертна оценка, която да определи къде и какви да бъдат те.

От Левицата също така настояват да бъде запазен комплекса "Марица изток" като енергиен, но не непременно - въглищен.

БСП настоява и за либерализация на пазара на тока като спешно бъдат определени енергийно зависимите потребители. Освен това бъдещото правителство да се откаже от изваждане на свободния пазар на битовите потребители, както и връщането на регулирания на социалните заведения - като болници, училища и други.

Подкрепа за ВЕИ производителите като се подкрепят преди всичко предприятията, които ще използват възобновяеми източници за задоволяване на собствените си нужди.

Приоритети на "Има такъв народ"

Приоритетите в сферата на енергетиката от страна на "Има такъв народ" представи Иван Хиновски. Базовите принципи, които от партията предлагат - бъдещето развитие да е резултат от стратегии - декарбонизация на българската икономика, стратегия за развитие на минните региони, стратегия за управление на ядрените отпадъци, стратегия за собствен добив на петрол и газ.

От партията поискаха отчет от Министерството на енергетиката по изпълнението по четирите основни стратегии.

От "Има такъв народ" поискаха и спешни мерки - продължаване на изплащане на компенсации на бизнеса заради високите цени на тока.

Според "Има такъв народ" трябва да се направи и спешна проверка за държавните и общински институции, които купуват най-скъп ток от пазара на "Доставчик от последна инстанция".

От ИТН също така предлагат бъдещите възобновяеми енергийни източници да се изграждат без подкрепата на държавата и там, където е възможно тяхното присъединяване от страна на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО). Това обаче трябва да стане и чрез премахване на административните пречки пред изграждането на екоцентрали.

От партията предлагат да бъде прекратен проектът за изграждане на втора ядрена централа край Белене и продължаване на проекта за изграждане на нови блокове на територията на АЕЦ "Козлодуй". От партията имат идея на мястото на площадката на АЕЦ "Белене" да бъде изграден завод за производство на зелен водород.

Промени в начина, по който се управляват държавните енергийни дружества като се обвържат договорите за управление с постигнатите резултати, обясни Хиновски. БЕХ и НЕК да разработят специални програми за намаляване на дълговата им тежест.

От партията на Слави Трифонов настояват да бъде променен и Закона за концесиите, така че България да получава по-справедливо възнаграждение за природните ресурси.

Към идеята на ПП да бъде закрит БЕХ се присъединяват и от ИТН. Първата крачка според партията е да бъдат извадени от структурата на холдинга операторите на мрежи - "Булгартрансгаз" и ЕСО.

Приоритети на "Демократична България"

От страна на "Демократична България" мерките представи Мартин Димитров.

"За съжаление българската енергетика е тежко затънала в корупция и ако това правителство не започне оттам, нищо няма да се случи", каза Мартин Димитров. Той даде пример с изгубената пътна карта за развитие на отношенията между България и "Газпром".

От партията представиха спешни и средносрочни мерки. Основно място заемаше компенсиране на енергийнобедните хора. Според ДБ трябва да има петгодишен план за компенсиране на енергийнобедните.

"Идеята е да има повече системност, да има краткосрочни и дългосрочни механизми", обясни Мартин Димитров.

Втората важна мярка, за която настояват от партията, е да има откритост на пазара на ток у нас.

"Бизнесът казва така - няма честни и открити процедури, нашата задача е да ги направим такива", казаха още от ДБ. От партията настояват за пълна ревизия на държавните предприятия включително на Българската независима енергийна борса и на Фонда за енергийна сигурност.

Демократична България поискаха и пълна прозрачност при проверки за злоупотреби на пазара от страна на Комисията за защита на конкуренцията в сферата на енергетиката. От партията се усъмниха, че досегашните разследвания умишлено не са стигали до край.

Предстои днес да бъдат обсъдени още секторите икономика, транспорт и правосъдие.