През третото тримесечие на 2021 година брутният вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 2,2 на сто в еврозоната и с 2,1 на сто в целия ЕС спрямо предходното тримесечие, сочи публикуваната днес предварителна оценка на Евростат, отчитаща сезонните фактори.

Наблюдава се леко ускорение спрямо второто тримесечие на 2021 година, когато растежът бе съответно 2,1 на сто в еврозоната и 2 на сто в ЕС, отбелзязва БТА.

Сред страните, за които са налични данни към момента, с най-силен растеж на тримесечна основа са Австрия (3,3 процента) и Франция (3 процента), а с най-слаб - Литва (0 на сто), Латвия (0,3 на сто) и Румъния (0,3 на сто). В България темпът е 0,9 на сто.

На годишна основа, спрямо третото тримесечие на миналата година, БВП е нараснал само с 3,7 на сто във валутния съюз и с 3,9 на сто в ЕС, след като се увеличи съответно с 14,2 на сто и с 13,7 на сто в ЕС през второто тримесечие.

По страни, за които има информация: на годишна основа най-много е нараснал БВП на Румъния (8 на сто), Унгария (6,1 на сто) и Литва (6 на сто), а най-малко - на България (0,4 на сто) и Словакия (1,3 на сто).