Около половината пластмасови отпадъци от електронното и електрическото оборудване (ОЕЕО) не се събират или сортират правилно в ЕС, което означава, че те не се рециклират изцяло. Например пластмасата отива в общото количество боклук или се пренасочва към неподходящи съоръжения за рециклиране. Другият вариант е да се изнася извън ЕС, където често се изгаря без мерки за контрол на отделяните токсични емисии. Тези изводи са от доклад на SOFIES, водеща консултантска фирма за устойчиво развитие.

3е-news.net

Забраната за износ на пластмаси за ОЕЕО за трети страни би спомогнала значително за намаляване на присъствието на токсични химикали в ежедневните продукти като опаковки на храни, смятат експертите на SOFIES, цитирани от Euractiv.

Бромирани забавители на горенето (BFR)

Това са група вещества, използвани за предпазване на компютърната пластмаса от пожар, са открити в детските играчки и опаковки за храни, каза д-р Кевин Брадли, генерален секретар на търговската асоциация Международен съвет за брома. Въпреки че нивата не са обезпокоителни от гледна точка на човешкото здраве, присъствието им в ежедневните продукти "е доста добре известно", допълва Брадли.

"Ако искаме да избегнем ситуации, при които пластмасите, съдържащи стари BFR, намират своя път обратно в продукти, както понякога се доказва от някои НПО-та, то трябва да гарантираме, че пластмасата от електронното и електрическото оборудване се задържа в ЕС за правилно третиране в съответствие с Директивата за ОЕЕО или третира при подходящи еквивалентни условия в трети страни", препоръчва Брадли.

Докладът на SOFIEX разглежда въздействието на BFR върху рециклирането на пластмаси за ОЕЕО. Приблизително 2.6 милиона тона пластмаса от електрическо оборудване се генерират годишно в Европа, като пластмасите, съдържащи бромирани забавители на горенето, представляват около 9% от това. Пластмасите от електрониката съдържат широк спектър от добавки като забавители на горенето, пълнители, пигменти и стабилизатори, които колективно влияят върху рециклирането им.

Наличието на забавители на горенето, обаче, не възпрепятства рециклирането, тъй като 55% от пластмасите за електронното оборудване се рециклират ефективно, пише още в доклада. Това е и причината, поради която забавителите на горенето понякога могат да влязат отново в производствената верига на пластмаса и да намерят своя път обратно в нови продукти, включително и като детски играчки.