До юни 2024 г. е срокът за изготвяне на анализ на системата за задължителното пенсионно осигуряване. С анализа се идентифицират съществуващите проблеми в системата и той ще съдържа предложения за подобряването ѝ. Това посочват от Министерството на труда и социалната политика (МСТП) в писмен отговор на запитване на БТА относно преразглеждането на категориите труд.

Съгласно мярка от Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 - декември 2024 г., анализът ще представи цялостен преглед на системата, категориите на труд за пенсиониране, учителския пенсионен фонд, наследствените пенсии, "вдовишките добавки" и инвалидните пенсии, както и предложения за подобряване на пенсионната система.

През юли социалният министър Иванка Шалапатова имаше срещи със синдикалните и работодателски организации, на които беше обсъдена темата за необходимостта от анализ на състоянието на пенсионната система, в това число и финансовата ѝ стабилност.

Относно категорията на труд

В отговор на въпрос за действията относно отправеното от Министерството на здравеопазването (МЗ) предложение за промяна на категорията труд за работещите в центровете за спешна помощ, от МТСП посочват, че към тях е била отправена покана за определяне на представители, които да участват в междуведомствена работна група, сформирана от МЗ. Такива представители са били определени от социалното министерство, но до момента междуведомствената работна група не е заседавала.

На брифинг в МЗ в понеделник здравният министър проф. Христо Хинков коментира темата. Попитан дали е възможна промяна в категорията на труд за работещите в центровете за спешна помощ, той каза, че проблемът е сериозен и изисква отношение на тристранния съвет.

В момента работещите в центровете за спешна медицинска помощ са трета категория труд. Те настояват категорията им да се промени и да стане първа.