Проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост на България трябва да се случат бързо - до 2026-а, като две трети от ресурса трябва да се договорят през първите две години. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусия относно Националния план за възстановяване и устойчивост на България, предаде БТА.

Фокусът на днешната дискусия бе третият стълб от Плана - "Свързана България". Освен Томислав Дончев в дискусията се включи и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, както и експерти.

Припомняме, че трите основни цели на програмата са - цифрова свързаност, транспорт и местно управление. Финансирането на стълба "Свързана Европа" ще стане с 2,6 млрд. лева.

"Това е план за икономическо възстановяване и същевременно създаващ предпоставки за растеж", посочи Дончев. Според думите му, за да се отговори на нуждите на гражданите, ще са нужни десетки милиарда евро, които не могат да се покрият с парите от плана, и затова се работи с най-различни финансови инструменти, като ще се търсят и частни инвеститори.

"Инвестициите в инфраструктура в крайна сметка са инвестиции и в хората, защото другите компоненти на икономиката зависят пряко от инфраструктурата. Не се правят инвестиции там, където няма път, железопътна връзка или пристанища. Амбицията ни е чрез този план България да има по-добри икономически показатели към края на 2021 година", посочи Дончев. Той допълни, че по време на преговорите за многогодишната финансова рамка на ЕС България е договорила 200 млн. лева допълнително за развитието на слаборазвитите райони, сред които е и Северозападна България.

Сред целите на плана е всички документи да се издават и в машинно четим формат. В България има 13 000 регистри, които се нуждаят от тази дигитализация, посочи вицепремиерът.

"Качеството от добрата свързаност и развитието на дигитализацията стават все по-важни за ежедневните дейности. Нужни са ни комплекс от мерки, за да може след няколко години България да е много по-добро място в европейските класации и потребители да са по удовлетворени по достъпа до Интернет и ползването на електронизирани услуги", каза още вицепремиерът. От думите му стана още ясно, че като част от мерките ще бъде направена една голяма инвестиция за дигиталната свързаност.

Министърът на транспорта Росен Желязков сподели постиженията на министерството досега, като отбеляза успехи на железопътната инфраструктура, и промени в Закона за устройство на територията, които пък улесняват развитието на дигиталната инфраструктура.

"Предложихме пакет от проекти, които да гарантират подобряването на цифровата и транспортната инфраструктура", каза Росен Желязков, цитира "Фокус". Той допълни, че приоритетното развитие на железопътната свързаност ще продължи. По думите му предвидените дейности са в 5 направления за подобряване на покритието в населените места, развитие на държавната опорна мрежа, използване на зелени технологии и стимулиране на потреблението. 805 млн. лв. е общият планиран бюджет за период до 2015 г. Според думите на Желязков част от инвестициите са за развитието на железопътния сектор - цифровизация на железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийна ефективност по направленията от трансевропейската мрежа в общ планиран ресурс 257 млн. лв., преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждането на интермодален терминал в Горна Оряховица с общ ресурс 188 млн. лв., модернизация на тягови подстанции и изграждане на система за телеуправление за 273 млн. лв., закупуване на подвижен състав за железопътен транспорт за общо 320 млн. лева.

"Двата компонента на третия стълб по своята същност са реформи. Те са свързани основно с дигитализация и цифровизация на железопътния транспорт. Реформа е, когато се насочваме към превоз на пътници и товари с железопътен транспорт. Проектите трябва да започнат от сега", каза още министърът на транспорта.