Председателят на сдружение "Работещи къщи за гости" Искра Оракова разказа в Комисията по земеделието, храните и горите днес за наложени санкции при получаване на субсидии за изграждане на къщи за гости, като заяви, че в момента те плащат за грешките на неработещата администрацията, която не си е свършила работата.

Оракова се върна в началото на историята, когато в периода 2007-2013 година ЕС подпомага развитието на селските райони чрез субсидии за малки фирми. Тогава развитието на туризма е приоритет за мярката.

Така голяма част от проектите получават одобрение от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) през октомври 2014 г., като крайният срок за реализация е септември 2015 г. Много от проектите са реализирани в срок и получават субсидия в размер на 70 процента до края на 2015 г. През 2016 г. изградените къщи се регистрират като туристически обекти и започват да работят, да назначават хора и да плащат данъци.

Тогава се заформя и големият скандал около тях, известен с прозвището "къщи за тъщи". През юни 2019 г. всички къщи за гости биват проверени, като резултатът е, че голяма част от тях функционират по предназначение. "Това е констатирано и в моя контролен лист при проверката от ДФЗ", посочи Оракова.

По думите ѝ под обществения натиск и наблюдението на Европа тогавашното правителство вместо справедливо да разпределят санкциите на неработещите къщи за гости, предприемат действия срещу всички бенефициенти.

През лятото на 2019 г. парламентът приема ново законодателство, с което дава право на изпълнителния директор на ДФЗ да приема правила и норми за санкциониране на бенефициентите с 6 години задна дата. Така месец преди изтичане на мониторинговия период са издадени нови правила, от които основно засегнати са къщите за гости от последния прием по програмата през май 2013 г.

Оракова разказва, че по новите правила 87 процента от къщите за гости са нарушители - "виновни са и трябва да връщат получената финансова помощ". Основният аргумент на ДФЗ е, че къщите за гости са работили, но не са изкарали достатъчно приходи, не са изпълнявали бизнес план, който не са имали при подписване на договорите и не е бил критерий за допустимост. От 280 къщи за гости 260 са със санкция.

"Действително много политици се възползваха да си направят вили, но е работа на държавата да отсее нарушителите. В крайна сметка стана така, че тези, които си направиха къщи за лично ползване, бяха в предния програмен период, така че мониторинговият им период беше изтекъл и те продължават да си ги използват", сподели Оракова.

Тя допълни, че в момента 90 процента от къщите за гости са със запорирани сметки, запорирани къщи и това ги поставя в патова ситуация.

"Повечето от нас печелят делата във Висшия административен съд, след което ДФЗ завежда нови дела, като казва, че не е трябвало да ни глоби по този член, а по другия", споделя още Оракова.

В момента сдружението води две дела срещу държавата за реда и начина, по който са приемани и одобрявани наредбите и правилата за санкциониране и настоява за отмяна със задна дата на приетите нови наредби и правила.

Комисията по земеделието, храните и горите обеща да съдейства на сдружението за съвместна среща с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие", за да се търси решение на проблема.