Комисията по регионално развитие и благоустройство в парламента прие промените в Закона за енергетиката, които променят финансирането на ТЕЦ-овете от "Студения резерв".

Това съобщиха официално от ВМРО, тъй като председател на комисията е депутатът Искрен Веселинов. Комисията е неприсъствена заради спазване на епидемични мерки заради коронавируса.

Законът трябва да мине и през Комисията по енергетика, така, след като промените в закона бъдат гласувани в пленарна зала, министърът на енергетиката ще има правото да отпуска този резерв към държавната централа.

На практика "Студеният резерв" ще се поддържа само от държавния ТЕЦ "Марица Изток 2" - това бе обявено на брифинг от министъра на енергетиката Теменужка Петкова и председателя на Комисията по енергетика Валентин Николов миналата седмица.

Решението за промяната бе обявено от лидера на НФСБ Валери Симеонов и след това обявено от Коалиционния съвет между ГЕРБ и "Обединени патриоти", състоял се миналата седмица.

Законопроектът е внесен от депутати от парламентарните групи на коалиционните партньори ГЕРБ - ОП и има основна цел намаляване на разходите на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО) за резервиране и оттам - намаляване на сметките на домакинствата и бизнеса за електроенергия. Това ще става по ред, определен в Закона за енергетиката. Промените ще са в сила до пълната либерализация на пазара на електрическа енергия в България.

Ето и мотивите на вносителите:

Предлаганата промяна цели уреждане на пазарните отношения в преходния период преди пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро и създаване на предвидима среда за всички пазарни участници.

Новата регулаторна рамка на пазара на електроенергия в Европейския съюз определя набор от пазарни принципи по отношение на функционирането на пазарите на електроенергия, като основна част от тях са свързани с пълната либерализация на пазара. Това не предполага наличието на интервенции на пазара на едро освен под формата на механизъм за капацитет като временна мярка за гарантиране сигурност на електроенергийната система в период на преход към нисковъглеродна икономика.

Целта на въвеждане на механизма за капацитет е да се осигури разполагаемост на мощност за определен период за дадена система, но на пазарен принцип и при определена клирингова цена.

В този смисъл с въвеждането на този механизъм следва да отпаднат сделките за осигуряване на разполагаемост за бавен (студен) резерв, които се сключват при определена от Комисия за енергийно и водно регулиране пределна цена.

В тази връзка въвеждането на механизъм за капацитет изисква провеждане на пазарни реформи, които да гарантират прозрачни и недискриминационни условия за участие на пазара. Всички мерки следва да бъдат своевременно въведени с цел бързо и успешно нотифициране и въвеждане на механизъм за капацитет в съответствие с разпоредбите на Регламент 2019/943 относно вътрешния пазар на електроенергия.

С направеното предложение се предвижда преходен период преди въвеждане на механизъм за капацитет, в който с цел осигуряване на сигурна работа на електроенергийната система сключването на сделките за осигуряване на разполагаемост за студен резерв ще се осъществява с доставчици, които ще се посочват в нарочна заповед на министъра на енергетиката съгласно чл. 70 от Закона за енергетиката.

След пълната либерализация на пазара на електроенергия на едро сделките за закупуване на студен резерв ще се заместят с механизъм за капацитет, който ще позволи на всички производители да вземат участие в една конкурентна процедура и ще доведе до увеличаване ликвидността на свободния пазар.

В допълнение с въвеждането на механизъм за капацитет ще се създаде и предвидимост за работа на централите от няколко години, а не както досега на годишна база.