Увеличение на допустимия извънреден труд до 300 часа на година и промени в сумираното изчисляване на работното време гласува парламентът с приетите на първо четене промени в Кодекса на труда (КТ). Измененията, предложени от Министерския съвет, бяха подкрепени със 104 гласа "за", осем - "против", и 33-ма въздържали се.

Освен увеличаване на времето за извънреден труд, се предлагат промени в сумираното изчисление на работното време, с които се намалява срокът за неговото изчисляване от шест на четири месеца. Дава се възможност при колективно договаряне този срок да бъде увеличен на една година.

Сумирано изчисляване на работно време е законова възможност, която най-често и се използва при непрекъсваем и сменен режим на работа.

С други изменения се правят промени, свързани с ползването на годишния платен отпуск в случаите, когато лицата постъпват за първи път на работа, и намаляване на изискуемия стаж на четири месеца.

В хода на дебатите в пленарната зала от ПГ на "БСП за България" заявиха, че ще се въздържат от подкрепа за така предлаганите изменения и ги определиха като "промени на парче", в които липсва цялостна стратегия. Освен това, според левицата, измененията са в ущърб на работещите.

Георги Гьоков от левицата подчерта, цитиран от БТА, че честите промени в трудовото законодателство водят до хаос и непредвидимост. Промените, предложени от МС, не срещат еднозначна подкрепа от социалните партньори, отбеляза Гьоков и посочи, че те са изцяло в ущърб на работниците и служителите. Тези промени са неприемливи, защото чрез сумарното изчисляване се създават предпоставки за удължаване на работното време и извънредния труд. Вместо ограничаване на нарушенията, работодателят ще може да изчислява сумарно работното време вече целогодишно, особено при преобразуване на нощните часове в дневни, коментира депутатът.

Колегата му Надя Клисурска допълни, че 50 на сто от нарушенията, констатирани от ИА "Главна инспекция по труда" са свързани с нарушаване на работното време. Тя отбеляза, че често сумираното изчисляване на работното време се използва за прикриване на полагания извънреден труд.

Хасан Адемов от ДПС коментира, че липсва ясна, подредена, систематизирана концепция за регулиране на трудовите отношения. По думите му има и добри решения като ползването на платен годишен отпуск при първо постъпване на работа при четири месеца трудов стаж. Друга положителна промяна е регламентът за ползване на права в условията на по-ранно пенсиониране, с които се дава възможност, в случая на учителите, да могат да продължат трудовите си правоотношения до навършване на стандартните години за пенсиониране по КСО.

Зам.-председателят на социалната комисия Светлана Ангелова (ГЕРБ) разясни, че част от нормите в КТ са остарели, а целта е да се подобри трудовото законодателство съгласно социално-икономическата обстановка.

Значителна част от поправките са подкрепени от социалните партньори, но от изразените становища на работодатели и синдикати става ясно, че темите за удължаване на сумираното изчисляване на работното време са спорни.

Готови сме да прецизираме някои текстове. Сумираното изчисляване на работното време в действащия КТ има минимален и максимален период за отчитане на работното време - седмично и за не повече от шест месеца. Затова се предвиждат промени, които гарантират баланса за отговорностите на страните по трудовото правоотношение, каза Ангелова. По думите й, затова се предлага праг между един и четири месеца, като периодът може да се удължи до 12 месеца чрез колективното трудово договаряне.

Относно промените, свързани с продължителността на извънредния труд, Ангелова отбеляза, че чрез промените в КТД се дава възможност за по-голяма гъвкавост на работното време. По думите й, чрез този механизъм на браншово и отраслово ниво ще може да се договаря удължено работно време. Остава разпоредбата, с която продължителността е допълнително ограничена на 20 часа нощен труд за календарна седмица и др., които са достатъчни да се гарантира здравето, обясни Ангелова.