Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които съществено разширяват правомощията на ресорната държавна комисия.

Предвижда се Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да има право за разследване и взимане на решение, включително осигуряване на достъп до всяка информация, която касае проверяваната фирма. Въвеждат се и внезапни проверки на купувачи на храни и селскостопанки продукти при съмнение за нелоялна търговска практика. 

 

Мандатът става по-дълъг

Освен повече правомощия, проектът предвижда и по-дълъг мандат на ръководството на КЗК. 

Според сегадействащото законодателство Комисията се състои от седем членове, в т. ч. председател, заместник-председател и петима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание за срок 5 години. Членовете на комисията се избират след проведена публична процедура и не могат да бъдат преизбирани веднага за още един мандат.

Новите текстове предвиждат срокът от 5 години да стане 7-годишен, а текстът "не могат да бъдат преизбирани веднага за още един мандат" да отпадне.

Някои видяха недостатъци в проекта, други го защитиха

Припомняме, че остро недоволство от текстовете изразиха от Сдружението за модерна търговия, което обединява някои от най-големите търговци на дребно у нас. 

Според бранша основните недостатъци на законопроекта са, че:

  • въвежда свръхрегулации и забрани на утвърдени търговски практики, които не са определени като "нелоялни" от законодателството на ЕС;
  • предоставя репресивни свръхправомощия на Комисията за защита на конкуренцията;
  • въвежда непропорционално високи глоби за компаниите;
  • съдържа редица неясни и противоречиви текстове.

Според бизнеса би било по-адекватно, ако се черпи опит от други европейски държави, при които за нарушения на добрите търговски практики при доставките на храни следи специализиран орган към Министерството на земеделието. Независимо кой орган прилага правилата, правомощията му не трябва да позволяват намеса в личната сфера на служителите и в работата на компаниите извън абсолютно необходимото, смятат от браншовата организация.

Левицата изрази редица несъгласия с предложените от правителството промени, предаде БНР.

По време на дебатите социалистът Тодор Байчев заяви, че автономният орган се натоварва с несвойствени задачи. Депутатът допусна бъдещ сценарий:

"Тефтерчето на Филип Златанов ще бъде заменено от внезапната проверка на Юлия Ненкова. Вероятно по-късно във времето няма да намерим "да се удари", а "да се провери внезапно".

От ГЕРБ отхвърлиха подобни сюжети. Депутатът Валентин Николов подчерта, че правомощията на Комисията за защита на конкуренцията се увеличават, за да се повиши регулацията на пазара:

"Трябва да помогнем на Комисията да събира съответните доказателства, за да може именно такива практики да бъдат изкоренявани от България".

За да бъдат приети, промените трябва да бъдат подкрепени и на второ четене.