Прекомерни санкции, свръхрегулации и свръхправомощия на Комисията за защита на конкуренцията - предложените промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията вредят на свободната конкуренция, потребителите и бизнеса на търговците и производителите. Това е записано в становище на Сдружението за модерна търговия (СМТ), което обединява някои от най-големите търговци на дребно у нас. 

Според бранша основните недостатъци на законопроекта са, че:

  • въвежда свръхрегулации и забрани на утвърдени търговски практики, които не са определени като "нелоялни" от законодателството на ЕС;
  • предоставя репресивни свръхправомощия на Комисията за защита на конкуренцията;
  • въвежда непропорционално високи глоби за компаниите;
  • съдържа редица неясни и противоречиви текстове. 

От сдружението се мотивират със следния пример: 

При съмнения за нелоялни практики, КЗК ще може да разпитва служители на разследвани компании, да ги проверява, да изземва компютри, телефони и документи не само на работното им място, но и в домовете им, като при необходимост ползва съдействие от полицията. Подобни способи за събиране на доказателства, които нарушават неприкосновеността и правата на служителите и семействата им, може да имат своето място само при тежки нарушения на конкурентното право, но не и при проверка на отношения между страни по търговски договор, смятат от СМТ.

Според бизнеса би било по-адекватно, ако се черпи опит от други европейски държави, при които за нарушения на добрите търговски практики при доставките на храни следи специализиран орган към Министерството на земеделието. Независимо кой орган прилага правилата, правомощията му не трябва да позволяват намеса в личната сфера на служителите и в работата на компаниите извън абсолютно необходимото, смятат от браншовата организация.

 Забраната за ексклузивни доставки на храни 

Според становището предвидените промени в ЗЗК, без каквито и да е мотиви се забраняват ексклузивните доставки на храни и селскостопански продукти.

"Авторите на законопроекта не отчитат факта, че договорите, които предвиждат ексклузивитет могат да са полезни за конкуренцията на пазара като осигуряват канали за дистрибуция и доставка и намаляват разходите за производство. Подобни договори подпомагат по-малки производители да развият производството, така че да отговорят на нуждите на пазара, и представляват нормална търговска практика, която сама по себе си не застрашава конкуренцията", заявяват от сдружението.

Според тях дори подобна разпоредба бъде приета, тя категорично не трябва да се отнася до случаите, при които търговец възлага на доставчик да произвежда продукти с марка или рецептура на купувача - това са "собствени марки" на търговските вериги.

В този случай възложителят по дефиниция следва да има право да забрани на доставчика да предлага въпросния продукт на други купувачи - в противен случай би се обезсмислило възлагането на производство под собствени марки.

Това са само част от недостатъците на предложения за обществено обсъждане проект за промени на ЗЗК, допълват от СМТ.