От девет на петима членове да бъде намален съставът на Комисията за енергийно и водно регулиране/КЕВР/, гласува парламентът на първо четене. Това стана с промени в Закона за енергетиката, внесени от депутати от управляващата коалиция. "За" бяха 122 депутати, "против" - девет народни представители.

Преди гласуването беше направена проверка на кворума в залата по искане на ДПС.

Промените предвиждат съкращаването на броя в състав "Енергетика" да е от четирима на двама, както и да бъде премахнато изискването за един член на комисията с юридически стаж и един член с опит в сферата на икономиката. Чрез предложената промяна се оптимизира численият състав на КЕВР като независим колегиален орган, се казва в мотивите на вносителите. Според тях така ще бъдат реализирани и значителни финансови икономии.

Проектът предвижда по-широки дефиниции на легалните термини "стаж в областта на енергетиката" и "стаж в областта на водоснабдяването и канализацията". За такъв да се признава и стажът в органи на Европейския съюз, както и при търговци с аналогичен предмет на дейност, но регистрирани и/или лицензирани на територията на друга държава членка, решиха депутатите. Ще се признава и стаж в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, свързани с енергийния сектор.

Още в началото на дебатите от ГЕРБ-СДС оспориха правото законопроектът да бъде включен в днешния дневен ред, защото са нарушени срокове, предвидени в правилника на Народното събрание. Нямало и доклади от проведено обществено обсъждане.

Основният мотив за законопроекта - значителни финансови икономии, не е защитен с цифри, отбеляза Искра Михайлова от ПГ "Възраждане", заявявайки че парламентарната група няма да го подкрепи. Не се разглежда в залата законопроектът на групата по същата тема, добави колегата й Цончо Ганев. Колко икономии ще направите с редуциране членовете на КЕВР и колко пари ще похарчите за създаването на нова държавна администрация у нас, оспори мотивите за промените той.

Председателят на комисията по енергетика Радослав Рибарски обясни, че законопроектът на "Възраждане" не е бил добре изработен.

Ако изградим тази комисия така, както е в другите европейски държави, тя ще стане добре работещ орган, ще се повиши и доверието в нея, посочи Рамадан Аталай /ДПС/. Според него петима души не могат да упражняват контрол, да правят проверка на плановете, които предлагат трите ЕРП-та, топлофикациите, ВиК дружествата. КЕВР спазва правила и може да се каже, че през последните пет години е най-независимата и професионалната комисия, заяви депутатът. Според него председателят на КЕВР Иван Иванов трябва да бъде изпратен с почести. В същото време Аталай упрекна ДСБ, че са се отдръпнали от техния човек в нея. Не обсебвайте цялата власт, не пипайте независимата комисия, призова управляващите представителят на ДПС. Не знам защо г-н Кирил Петков иска всички протестиращи да се явят пред неговия кабинет, попита той.

Днешното решение няма да доведе до подобряване положението на енергийния пазар, отбеляза Радомир Чолаков /ГЕРБ-СДС/. От парламентарната група също защитиха професионализма на председателя на КЕВР и обвиниха управляващите, че борят корупцията само в декларации. С този законопроект нагласявате критериите така, че да паснат на кандидатите, които вече имате, от друга страна вземате пълния контрол върху комисията, включи се в дебата Делян Добрев. Той направи обосновано по думите му предположение, че новият председател на КЕВР ще е член на Надзорния съвет или председател на ББР, а за експерт-енергетик ще бъде номиниран енергиен търговец, работил под контрола на КЕВР и получил лиценза си от нея, което го поставя в конфликт на интереси.

Ние сме предложили Иван Иванов за председател на регулатора, фактът, че след седем години така се говори за него, значи няма нужда от коментар - това е "Демократична Българи", заяви Георги Ганев.

Нямаме доверие в КЕВР, още повече, ако ГЕРБ и ДПС бранят нейната независимост, коментира Николай Ангов от "Продължаваме Промяната".

Миналата година "Софийска вода" е разпределила дивиденти от около 37 млн лв, след като КЕВР е разрешила загубите да се калкулират в цената на водата, отбеляза Емил Георгиев от ПГ "БСП за България".

Народното събрание прие процедурните правила за избор на председател и член на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Със 125 гласа "за", 11 - "против" и един "въздържал се" депутатите приеха проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и един член на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Изборът е във връзка с изтичането на мандатите на Иван Иванов и Евгения Харитонова от КЕВР. Според приетите текстове народните представители и парламентарните групи имат петдневен срок, за да номинират свои кандидати от приемането на тези правила.

Кандидатурите следва да съдържат писмени мотиви, с които се аргументира добрата професионална репутация на съответния кандидат.

Не бе прието предложението на Делян Добрев от ГЕРБ-СДС да се върне първоначално заложения срок от 14 дни за номинации от страна на парламентарните групи.

Текстовете предвиждат предложенията, заедно с приложените към тях документи, да се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от два дни преди изслушването.

Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите на бившата Държавна сигурност. Изслушването на допуснатите кандидати се провежда в открито заседание на Комисията по енергетика, което се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт на Народното събрание, предвиждат текстовете.

Народното събрание избира поотделно председателя на КЕВР и един член със стаж в областта на енергетиката.

Председателстващият заседанието Мирослав Иванов /"Продължаване Промяната"/ определи като недопустимо и не подложи на гласуване предложението на Любен Дилов навсякъде в Закона за енергетиката и в проекта на решение да се замени КЕВР с просто "Комисията за извънредно регулиране на енергетиката" /КИРЕ/.

Рамадан Аталай от ДПС посочи, че се допуска грешка по отношение на тези правила, тъй като не било ясно те по стария или новия закон ще действат те.

Десислава Атанасова, председател ПГ ГЕРБ-СДС представи от трибуната класьор с копия от фактури на засегнати от цените на електроенергията.

Как ще отговорите на всички тези хора, които продължават да получават сметки с двойно, тройно увеличение. Има ли значение, какъв ще съставът на КЕВР или КИРЕ, както имаше предложение, дали по някакъв начин ще влияе на цените на електроенергията, тъй като по закон КЕВР ще вземе решение през юли, посочи Атанасова.

Искрен Арабаджиев /ПП/ коментира, че българското общество за тези години достатъчно е видяло независимите регулатори да се използват като бухалки. Ние не заменяме един човек с друг, искаме да направим такива регулатори - независими, които да работят в полза на обществото, каза депутатът.