Дейността и финансовите показатели на общинските търговски дружества бяха съществено засегнати от здравната криза. Наемателите на обекти, собственост на общинските дружества бяха напълно или частично освободени от плащане на наеми с решение на Столичният общински съвет (СОС), което рефлектира отрицателно върху приходите на предприятията. Въпреки това, общинските дружества с ясна концепция за справяне със ситуацията, запазиха стабилно финансово състояние, като някои от тях предоговориха с кредиторите задълженията си. 

На предстоящото си заседание на 22 юли СОС ще разгледа доклад с резултатите на общинските търговски дружества за 2020 година, информират от съвета, предаде БТА.

Здравната криза се отрази най-тежко на транспортните дружества

През 2020 г. при тях беше отчетен над 60 процента спад в приходите в периодите с локдаун и строги противоепидемични мерки.

Общият спад в приходите на транспортните дружества за 2020 г. е 40 процента, което се дължи на намалените продажби на транспортни документи, липсата на постъпления от платено паркиране в някои месеци от годината и облекченията за наемателите, въведени заради кризата.

Въпреки обективните трудности през изминалата година, повечето от общинските лечебни заведения успяха да се справят с предизвикателствата с подкрепата на Столична община. След като бе осигурено и допълнително финансиране на дейностите по диагностициране и ваксиниране срещу COVID-19, някои от дружествата дори отчетоха положителни финансови резултати.

Отпуснатите от СО заеми на лечебните заведения бяха използвани за инвестиции в модерна медицинска апаратура, която отговаря на съвременните изисквания за диагностика и лечение на пациентите, информират още от СОС.