931 700 българи са реализирали туристически пътувания през второто тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната, сочат данните на Националния статистически институт. Преобладаващата част от пътуванията - 93% са само в страната, 6.1% - само в чужбина, а останалите 0.9% - в страната и в чужбина.

По-голяма част от туристическите пътувания както у нас (61%), така и по света (52.1%) са били с цел "почивка и екскурзия".

Най-голям относителен дял на разходите около пътуването в страната са тези за храна - 40.3%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 36.9 на сто.

През второто тримесечие на 2021 г. средният разход при пътуване с лична цел на човек на възраст над 15 години е 193.52 лв. в страната и 597.17 лв. в чужбина.

Същевременно разходите за професионално пътуване са средно 187.48 лв. в България и 1 012.65 лв. извън страната.