Презастрахователен договор за близо 9 млн. евро може да предотврати поскъпване на задължителната застраховка "Гражданска отговорност".

Българското бюро "Зелена карта" е пред финализирането на преговорите за сключването му, след като всички компании, които продават автомобилни полици, са дали съгласие, съобщава "24 часа".

Този презастрахователен договор трябва да гарантира изплащането на щети в чужбина, причинени от автомобили с български полици.

Причината за спешното търсене на презастраховател е наложеният от края на 2018 г. мониторинг от Международното бюро "Зелена карта" над българското. Като официален мотив за него бе посочено, че български застрахователи имат просрочени и отказани обезщетения зад граница.

От международното бюро поискаха допълнителни гаранции. Второто искане бе всеки месец документите на нашето бюро за предявени претенции и извършени или отказани плащания да подлежат на пряк контрол.

Срокът за изпълнение на тези мерки, за да се вдигне мониторингът, бе 15 май т.г. Българското бюро, водено от новия председател Борислав Богоев, е постигнало отсрочка с още месец.

На последното заседание на ЕКОФИН в неформален план на българските представители е било препоръчано Комисията за финансов надзор да разработи презастрахователна програма и да прецени дали да преразгледа изискванията за повишаване на резервите, заделяни от всяка компания. Твърди се, че имало и други неофициални препоръки към финансовия регулатор.

Те ще бъдат изпълнени, в противен случай Бълhария може да бъде изключена от системата "Зелена карта". Представители на бранша са категорични, че няма да бъде допуснато да се стигне дотам, тъй като това би попречило на влизането ни в Шенген и по суша. Най-неблагоприятният сценарий е да се поиска от нас временно въвеждането на гранични застраховки при влизане в други държави.