През януари 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 4896.1 млн. лв., което е с 3.7 на сто повече в сравнение със същия месец на 2019 г., показват предварителни данни на Националния статистически институт. За същия период общо в страната са внесени стоки на стойност 5297.6 млн. лв. (по цени CIF), или с 4.9 на сто повече спрямо януари 2019 година.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през януари 2020 г. и е на стойност 401.5 млн. лева.

През януари 2020 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 2.2 на сто в сравнение със същия месец на 2019 г. и е на стойност 1581.5 млн. лева. Вносът на стоки в България от трети страни през януари 2020 г. нараства с 5.4 на сто в сравнение със същия месец на 2019 г. и е на стойност 2158.2 млн. лева (по цени CIF).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през януари 2020 г. е отрицателно и е в размер на 576.7 млн. лева.