С пари от Програмата за развитие на ООН, ОП "Регионално развитие" 2007-2013, ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 и Националната програма за енергийна ефективност ще бъдат завършени общо 4328 сгради с 220 000 жилища в тях.

Програмите в момента обхващат близо половин милион български граждани, живеещи в стари блокове.

Как и колко енергия ще се пести в сградите >>