Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна единодушие по предложени промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Едно от предложенията е удължаване на срока до 30 юни 2024 г. за прилагане на нулева ставка на данъка за доставката на хляб и брашно, свързано с необходимостта от смекчаване на въздействието на високите цени на хляба върху домакинствата, по-специално върху най-уязвимите. Като мярка за "изсветляване на сивата икономика" е предложена възможност получателят по доставка да не заплаща стойността на същата, когато доставчикът не издаде касова бележка, съобщиха в края на септември от Министерството на финансите, когато течеше общественото обсъждане на проекта.

На днешното заседание на НСТС от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразиха "известен скептицизъм" по отношение на допълнението, с което се дава възможност при неиздаване на фискален документ за извършена продажба, получателят ѝ да не заплати получената стока или услуга. Асоциацията не подкрепя удължаването на намалената данъчната ставка за доставка на хляб и брашно. АИКБ подкрепя отпадането на намалената ставка по ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги и спортни обекти. Те предлагат да се предвиди възможност в закона за ДДС за данъчна преференция за покупка на електрически автомобили.

От Българска стопанска камара (БСК) посочиха, че подкрепят удължаването до 30 юни 2024 г. на срока за прилагане на нулева ставка за хляб и брашно.

От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) отбелязаха, че се въздържат от подкрепа и не очакват особен ефект от предложената промяна относно възможността при неиздаден фискален бон, получателят да има право да откаже да плати стоката или услугата. Изразиха подкрепа за запазването на мярката за нулева ставка на данъка за доставки на хляб и брашно и не подкрепя запазването на облекчени данъчни ставки за ресторантьорските и туристическите услуги и настоява за връщането на стандартната 20-процентна ставка.

Относно неплащането при неполучаване на касова бележка от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) смятат, че това няма да доведе до реални резултати. Според конфедерацията отпадането на редуцираната ставка за ресторантьорство и хотелиерство по-скоро би било проинфлационно и по-скоро трябва да продължат редуцираните ставки.

От Съюза за стопанска инициатива (ССИ) смятат, че може да бъдат предизвикани проблеми между купувача и продавача, особено когато продавачът предостави някакъв вид бележка, която не отговаря на изискванията да бъде касов бон, от купувачите ще се изисква те да знаят всички възможни реквизити и да могат да реагират дали бележката изпълнява изискванията или не. Те предлагат удължаване с една година на срока на действие на намалената ставка на ДДС за хотели и ресторанти и спортни обекти.

Любослав Костов от КНСБ каза, че Конфедерацията подкрепя всички промени, които са свързани с необходимост от синхронизиране на правото на България с това на Европейския съюз и целят подобряване на ефективността при събиране на ДДС. По отношение на удължаването на намалените ставки на брашното и хляба - това не го подкрепяме, посочи той. И напомни, че намалените ставки са били въведени заради COVID-19, но пандемията вече е отминала, допълни Костов.

Статистиката сочи, че намалените ставки не водят до падане на цените, каза Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа". Той подчерта, че данъчната система не е социалната, за да се правят облекчения през нея. За идеята за фискалния бон той каза, че това е "несериозно".