Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски коментира за БТА, че от следваща година заради Брекзит се очаква общите статистически данни на Европейския съюз и двустранните данни между България и Великобритания да претърпят съответните изменения. Става дума за количествени промени, свързани с пренасянето на Великобритания в групата "Трети страни". От това например може да има увеличаване на дела на български износ за тази група и респективно да намалее този дял за ЕС, коментира председателят на НСИ.

Не може едно такова събитие да не доведе до промяна в нашата работа. Първо ще се променят самите числа за целия Европейски съюз, каза председателят на НСИ. Методологията на събирането на статистически данни няма да се промени, но ще бъдат засегнати определени данни, свързани с трансграничното преминаване на стоки, като се очаква евентуални затруднения по статистиките, свързани с трансграничното движение, допълни Цветарски и уточни, че те ще са по-скоро фактологически.

Например при данните за външната търговия двата потока - Интрастат и Екстрастат ще се променят, защото Великобритания ще излезе от Интрастат и ще влезе в Екстрастат. Така ще се наложи да се направи ревизия на целите динамични редове, за да има сравнимост на данните. Не се предвижда да има допълнителни изисквания по отношение на бизнеса, коментира председателят на НСИ.

Работата с новия обхват държави ще започне от догодина, уточни Цветарски. Сега започва подготовката за събирането на тази информация и обикновено срокът, с който работи статистиката е годишна база, но има и проучвания, в които това по-бързо ще се отрази. Например инфлацията се наблюдава месечно и в този случай, когато излиза от ЕС такъв голям сегмент, какъвто е Великобритания, тя ще се формира на база на двадесет и седемте страни. Той уточни, че това няма да окаже влияние върху инфлацията в страната.

По отношение на влизането на България ERM 2, ако се стъпи на това, което в момента е известно, че фиксираният курс на лева към еврото ще бъде запазен при влизането ни в чакалнята, би трябвало да няма никакви съществени промени за националната ни статистика, коментира още председателят на НСИ. Що се отнася до самите данни, ако курсът не се промени, няма да има никаква промяна, уточни Цветарски. Показателите, които са резултативни, ще бъдат изчислявани в съответния обхват - Еврозоната, но смяна на методологията няма да има.