Последното проучване на Националния статистически институт (НСИ) за юли отчита отслабване на промишленото производство и на строителството при стагнация в търговията на дребно.

Това сякаш е нов знак за известно отслабване на икономическата експанзия в България през второто тримесечие след рязкото ускоряване на растежа на БВП през първите три месеца на годината, съобщава БНР.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се понижава през юни с 1,9% спрямо май, когато се сви с 0,4%, като това представлява отслабване на производството за четвърти пореден месец.

На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се сви с цели 3,6% след повишение с 0,9% през месец май. Това е първо понижаване на производството спрямо година по-рано от декември 2018-а година и най-солен спад от средата на 2013-а година.

През юни намаление с цели 12,5% спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост, с 1,3% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и с 1,2% в преработващата промишленост. Спрямо юни 2018-а година добивната промишленост се свива с цели 20,0%, преработващата промишленост - с 1,7% и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,6 на сто.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се понижава през юни с 0,5% спрямо май, когато се сви с 1,0%, като и това представлява спад за четвърти пореден месец. Продукцията от гражданското и инженерното строителство се понижава през юни с 1,4%, докато сградното строителство нараства със скромните 0,2 на сто.

На годишна строителната продукция растежът на строителството през юни се забавя до 1,5% от 2,9% през май, отбелязвайки най-слабо повишение от януари насам, като сградното строителство нараства с 5,8% (спрямо юни 2018-а), но при спад с 4,1% на гражданското и инженерното строителство.

НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно, която остава през юни на нивото от май, когато обаче се сви с 0,3%. Като цяло търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, се представя слабо през настоящата година, след като през януари се сви с 0,4%, а през февруари - с 0,6 на сто, преди да отбележи слаб растеж с 0,1% през март и с 0,4% през април.

На годишна база търговският оборот се увеличава през юни с едва 0,15 след повишение с 0,4% през месец май, отбелязвайки най-слаб растеж от февруари насам.

В края на юли НСИ пък представи проучване, показващо стабилизация на стопанската конюнктура през седмия месец на годината, но при отслабване на бизнес климата в промишлеността и строителството, запазване без промяна в търговията на дребно и повишаване единствено в сферата на услугите.

Всички това предполага известно отслабване на икономическа активност през второто тримесечие, след като БВП на България нарасна през първите три месеца изненадващо силно с 1,2% на тримесечна и с 3,5% на годишна база, но също така означава и относително слабо начало на третото тримесечие.

НСИ ще представи своята експресна оценка за растежа на БВП на България през второто тримесечие на 14-ти август.