Създава се Съвет по месо и мляко към Министерството на земеделието, храните и горите /МЗХГ/, съобщиха от пресцентъра. Целта е да се разработват политики за развитието на бранша, които да повишат имиджа на продуктите в страната и да се стимулира износът им.

Председател на съвета ще бъде заместник-министър доц. Крум Неделков. Предстои да бъдат изпратени официални писма до заинтересованите браншови асоциации, които да излъчат свои представители за участие в новосформирания съвет. Той ще бъде съставен от преработватели и експерти от научната общност, каза служебният министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на среща с бранша.

По думите му българското производство трябва да се подкрепя и стимулира. Важен инструмент е прилагането на контрола върху храните, така че да се защити здравето на потребителите, отбеляза министърът. "Обществото може да има доверие за качеството, ако при открити нередности се предприемат строги санкции", допълни той.

"Политиката при храните е работа на държавата, а не само на производителите. Искаме контрол за това, което пише на етикета, да съвпада със съдържанието на продукта", каза председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров.

Обсъдиха се и проблеми, свързани с износа и темата за защитените географски указания на продуктите, които се произвеждат в страната. От бранша са на мнение, че при производството им трябва да се регламентира използването на българска суровина и приготвянето им по родни традиционни рецепти.

"Надяваме се на по-справедливо и равномерно разпределение между производители и търговци по училищните схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко", посочи Владислав Михайлов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на млекопреработвателите.