Притесненията, които има потребителите в България, ще бъдат адресирани от новата програма за потребителите на Европейския съюз - това съобщи европейският комисар по правосъдието Дидие Рейндерс при откриване на дискусия относно програмата в Дома на Европа. 

"Потребителите в България се притесняват от инфлацията, която е последица от войната в Украйна, но и заради енергийните ресурси и храните. Наскоро имаше недоволство и от поскъпването на мобилните услуги. Налице е уязвимост на потребителите на бързи заеми, както и от страна на колекторски фирми, които тормозят и заплашват клиенти, когато закъсняват с погасителните вноски, но за щастие в България това е добре регулирано", изброи Рейндерс. 

Той добави, че в същото време има проучвания, които показват, че в до 90 процента от случаите търговци са замесени в незаконни практики. Всички притеснения от този род, както и други въпроси, които са се натрупали с времето, ще се адресират от новата програма за потребителите на Европейския съюз", успокои еврокомисарят. 

По думите му програмата трябва да отрази постиженията в тази сфера на националните законодателства и да ги надгради, като обхватът ѝ се разпростре върху потребителите в целия съюз.

В програмата се предлагат действия на европейско и национално равнище, които да се изпълнят в следващите пет години от страните членки. Те включват ново законодателно предложение, насочено към предоставянето на по-добра информация за потребителите относно устойчивостта на продуктите, адаптиране на съществуващото законодателство към цифровата трансформация, както и план за действие с Китай относно безопасността на продуктите, които се внасят на европейския пазар.

Предстои да се подобри достъпът на потребителите до институции, които да защитават правата му, да се създадат механизми за извънсъдебно договаряне между потребители и търговци. Разработват се мерки за намаляне на уязвимостта на потребителите в интернет.

През следващата година ЕК ще предложи осигуряване на по-добра информация за потребителите относно устойчивостта на продуктите и за борба с определени практики, като заблуждаващи твърдения за екологосъобразност или преждевременно излизане от употреба на продуктите. Комисията също така ще насърчава ремонтирането и по-устойчивите и кръговите продукти.

Това предполага борба срещу фалшивите и хвалебствени ревюта на продукти в интернет, както и задължаване на инфлуенсърите да декларират, когато с ревютата и съдържанието което създават, отправят търговски послания.

Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов, който също приветства участниците на дискусията, посочи, че защитата на потребителите е също толкова важна за правителството, колкото и приемането на България в еврозоната. Той се спря върху необходимостта да се подобри информираността на потребителите. Като пример посочи нова директива за потребителските кредити.

Снимка: БТА

По време на дискусията участници се обявиха за правото на ремонт на стоките, удължаване на гаранционните срокове, защита от подвеждаща информация онлайн и адаптиране на европейската и националните законодателни рамки в съответствие с дигиталната революция, обобщи БТА.

Предстои серия от дискусии в страните членки на национално, но и на европейско ниво, след което в началото на 2025 г. ще се изведат приоритетите и те ще залегнат в конкретни промени на европейското законодателство.

Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов

Снимка: БТА