Тъй като атаките в Червено море продължават, цените на товарите за ключови пазари през региона се повишиха, но в глобален мащаб отражение не се усеща. Отклоненията на танкерите се увеличиха през последните две седмици, но те не са масови, тъй като танкерите и обемите продължават да преминават през Червено море. Вместо това, тези отклонявания като цяло са ограничени до свързани със САЩ/ЕС/Израел субекти, а също и до компаниите, които обявиха решението за отклоняване през нос Добра надежда, сочат новите данни на базираната в Лондон компания за анализи Vortexa.

Напрежението в Червено море в началото на 2024 г. нараства, тъй като продължават атаките от бунтовниците хуси. Няколко от корабните компании в света - най-малко 18 според скорошни коментари от IMO - решиха да се откажат от преминаване през Червено море, уточняват експертите.

Според тях най-силно това се е отразило на контейнерните кораби усетиха чрез тарифите за навло, които през последния месец са се утроили, достигайки 12-месечен връх.

В началото на атаките срещу плавателни съдове, които не са свързани с Израел, преминаващи през Bab-el Mandeb, Vortexa публикува доклад, в който посочва проучването си за възможните последици от прекъсване на енергийните доставки. Две седмици по-късно от компанията отново правят преглед на случващото се.

Според Vortexa през последните 10 дни транзитът през Червено море е намалял около 15% в сравнение със средния такъв през 2023 г. Спадът е по-изразен при танкерите за втечнен природен газ и пропан-бутан, но на фона на увеличение транзит в месеците преди атаките на хутите да се засилят поради ограничения на Панамския канал. Но като цяло по-голямата част от корабите все още преминават през Червено море.

От втората половина на декември 2023 г. 19 кораба са се отклонили или са преминали транзитно през нос Добра надежда, насочвайки се на юг (от запад на изток), вместо да се насочат през Суецкия канал, превозвайки общо 290kt CPP и 860kt суров петрол/DPP. Също така 13 кораба са се отклонили през нос Добра надежда, като се движат на север (от изток на запад), вместо да се насочат през протока Bab-el Mandeb, превозвайки около 560kt CPP и 90kt суров петрол/DPP.

Според новите данни на анализаторите, цените на танкерните товари за маршрути, включващи транзит през Червено море са се повишили на месечна база до 60 % - за товарните маршрути (TC8 и TC20, 60% m-o-m) в сравнение с тези чрез цитерни за суров петрол (TD23, 25% на месечна база). Това подчертава значението на прекъсванията на потоците от средни дестилати източно от Суец към Европа и трудността за замяната им, посочват експертите.

Въпреки че тарифите за навло по отношение на засегнатите маршрути са се повишили, това не се отразява на общия пазар на танкери. В същото време означава, че в момента не се извършва масово пренасочване. Допълнителните премии за военен риск в Червено море частично допринасят за повишаването на цените на товарите за съответните маршрути, но тази допълнителна такса е значително по-ниска от разходите, свързани с пренасочване през нос Добра надежда. Поради текущата динамика на цените, танкерите, които се отклоняват, са предимно тези, наети от компании, обявяващи отклонения, както и тези, управлявани от свързани със САЩ и Израел субекти.

Някои търговци се опитват да избегнат транзита през нос Добра надежда поради увеличените разходи, но други западни оператори също не са склонни да транзитират Червено море. Всеки обект се третира по различен начин в зависимост от споразуменията.