От 1 ноември над 250 000 фирми, заплащащи по цени на доставчик от последна инстанция, ще получават отстъпка в цената на електроенергията, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

Регулаторът прие изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, които са в изпълнение на мерките, обявени от правителството и от КЕВР, за ограничаване негативното влияние на цените на електроенергията на борсовия пазар върху небитовите потребители.

Промените в методиката са насочени към малките и средни бизнес потребители, които са на свободния пазар на електроенергия, но не са сключили договор с търговец, а се снабдяват с електроенергия по цени на доставчик от последна инстанция /ДПИ/. Това е най-скъпият начин за снабдяване, който има дисциплиниращ ефект с цел да стимулира потребителите да сключат договор с търговец на електроенергия. Към момента в тази ситуация са около 256 000 небитови потребители, или 41 на сто от всички потребители, купуващи електроенергия от свободния пазар.

С приетите промени в методиката се променя формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ. Това ще позволи сметките на небитовите потребители на ДПИ да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева на мегаватчас. Мярката ще има краткосрочен характер - в рамките на 3 месеца, считано от 1 ноември, като през това време потребителите на ДПИ следва да сключат договори с доставчици на електроенергия от свободния пазар, за да не заплащат електроенергия по цени на ДПИ, където тя е значително по-висока.

Съгласно методиката средната продажна цена на електроенергията на ДПИ е обвързана с цената на електрическата енергия на пазарен сегмент "Ден напред" на организирания борсов пазар на електрическа енергия, като включва и компонента за дейността "доставка на електрическа енергия от ДПИ". С приетите изменения, за посочения 3-месечен период тази компонента ще бъде в размер на 5 на сто, но не повече от 10 лв. за мегаватчас, което ще намали средната продажна цена за клиенти на ДПИ. По този начин за малките небитови клиенти се осигурява допълнителен преходен период, през който те ще могат да сключат договор с доставчик по свой избор.