Румъния може да се окаже в катастрофална ситуация от 2030 г. Това прогнозира в анализ за вестник "Адевърул" експертът по макро и микроикономика, икономика на развитието и монетарна икономика Богдан Главан, който е университетски професор, директор на румънско-американския център за политическа икономика и бизнес "Мъри Ротбард" и автор на статии в западни академични списания.

"Лошите неща са на хоризонта през 2030 г. Тогава ще сме на дъното, защото ще сме приключили с Националния план за възстановяване и развитие, ще сме приключили с европейските фондове", отбелязва Главан в статия, озаглавена "Икономически апокалипсис след изборите. Какво очаква румънците след 2025 г.".

Той припомня, че от 2030 г. се очаква няколко бедни държави, дори много по-бедни като Румъния, да станат членове на Европейския съюз.

"Парите ще отиват по-скоро в Украйна, отколкото в Румъния. Освен това през периода от 2030 нататък разходите за пенсии ще се увеличат, ще има много голям, безпрецедентен натиск върху бюджета на Румъния, върху публичните финанси. И дори сега да вземем мерки да консолидираме бюджета и да го доведем до 3 процента от БВП, което би било идеално според поетите ангажименти, пак няма гаранция", смята експертът.

Главан коментира, че властите в Румъния водят грешна политика, не се възползват от европейски средства, а страната живее в дълг и не е консолидирала бюджета си.

"Единствената направена консолидация беше през 2021 г., когато намалихме дефицита от пандемията от 9 на 7 процента, но след това всичко приключи. Без бюджетна консолидация рано или късно ще бъдем принудени от Европейската комисия, от МВФ да предприемем мерки, които са тежки и лоши за обществото", предупреждава Главан.