Социалният министър Бисер Петков заяви, че максималният размер на пенсиите не е дискриминация. Той каза това по време на парламентарния контрол.

Петков цитира решения на Конституционния съд, на Европейския съд по правата на човека, както и на Комисията за защита от дискриминацията, според които съществуващият таван на пенсиите в България не е дискриминация.

От 2019 година пада таванът на новоотпуснатите пенсии, а за пенсиите, които са отпуснати до 31 декември 2018 г., максималният размер ще се определя от 1 юли 2019 г. в размер от 40 на сто от максималния осигурителен доход за същата календарна година. В момента максималният размер на пенсиите е 35 на сто от максималния осигурителен доход.

Към момента има около 55 хиляди пенсионери с пенсии, ограничени на 910 лв. Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, от 1 юли 2019 г. техните пенсии ще се увеличат до 1040 лв. Това се равнява на 40 на сто от максималния осигурителен доход за настоящата година. От тях, около 25 хиляди души ще получат действителните си размери, а останалите близо 30 хиляди ще останат ограничени на 1040 лв.

Бисер Петков коментира, че досега увеличаването на тавана беше следствие от увеличаването на размера на максималния осигурителен доход, а от 2019 година се увеличава и коефициентът на заместване, от което ще спечелят всички пенсионери.

Увеличението на максималния размер на пенсиите има важни финансови последици за бюджета на ДОО и значителни социални ефекти за пенсионерите, допълни министърът. Той информира, че само за 2019 година мярката ще доведе до допълнителни разходи за ДОО за около 32 милиона лева за второто полугодие.