Започва изпълнението на 340 проекта по Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от над 143 млн. лв., съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката.

Договорите на бенефициенти по процедурата за "Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия" са били връчени днес на официална церемония от зам.-министъра Лилия Иванова. Тя е изтъкнала, че целта на процедурата е повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на българските предприятия.

Иванова е посочила, че това е втората обявена процедура за подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия от началото на този програмен период, тъй като интересът на бизнеса към нея е изключително висок. Доказателство за това са оценените над 1500 подадени проектни предложения. Постъпиха много качествени проекти и обсъждаме възможността за наддоговаряне по процедурата, е подчертала тя.

По думите й с тези европейски средства по ОПИК българските фирми ще могат да купят машини и оборудване, да разширят дейността си, да осигурят ръст и заетост.

Министерството на икономиката продължава да работи за подобряване на достъпа на малките и средните предприятия до финансиране, както и за подпомагане на износа им до международните пазари, е заявила още зам.-министър Иванова.