Финансовото министерство е категорично против въвеждането на диференцирани ставки по ДДС. За да бъдат компенсирани исканията, общата ставка на ДДС трябва да се качи от сегашните 20 на 24% или данък печалба да стане от 10 на 15%.

Министър Владислав Горанов нееднократно е заявявал позицията си, че е против 9% ДДС за ресторантите, лекарствата и останалите сектори, в които се предлага мярката, защото това ще отвори голяма дупка в бюджета.

От МФ са направили разбива на това кой сектор, каква сума внася от данък добавена стойност на годишна база.

Ето и цифрите:

  • Доставка на детски грани, предназначени за деца до 3 г. и детски фармацевтични продукти, включително пелени - 39 млн. лв.
  • Доставка на книги на физически и електронни носители - 13 млн. лв.
  • Ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна - 150 млн. лв.
  • Доставка на храни, лекарствени продукти, включително в позитивния списък, заплащани от бюджета на НЗОК - 1,538 млрд. лв.
  • Доставки на общи туристически услуги - 19 млн. лв.
  • Доставки на фитнес услуги - 4 млн. лв.

Сумарно това прави 1,763 млрд. лв., което се равнява на 16,57% от приходите от ДДС.

"Намаляването на ставката не води до автоматично намаляване на цените или до увеличаване на доходите на лицата. Едновременно с това, намаляването на ставките за определени стоки или услуги ще доведе до провокиране на напрежение в други отрасли и сфери на икономическия живот", твърдят от МФ.

От Министерството виждат и потенциална опасност от злоупотреби с тази мярка, като предвиждат, че редица юристи и счетоводители биха могли да намерят пролуки, с които да преквалифицират документално дейността на различни фирми.