С Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България, разговаряме за това как се случва така, че ТЕЦ-овете работят, а въздухът е чист, днес, когато повечето хора не излизат от домовете си заради пандемията от COVID 19. Ще ни отговори и на въпросите как той вижда бъдещето на топлофикационните дружества в България

- Преди дни излезе информация, че заради ограничителните мерки в Европа покрай пандемията с коронавируса, градовете с най-голямо замърсяване вече са регистрирали сериозно намаление на нивата на азотния диоксид и фини прахови частици. Цитират данни за градове като Брюксел, Париж, Мадрид, Милано и Франкфурт. В България също бе отчетено подобряване на качеството на въздуха. Това ме навежда на мисълта, че самите ние сериозно допринасяме за мръсния въздух, но хвърляме цялата вина върху индустрията. Вие как анализирате тези данни, г-н Георгиев?

- Замърсяването на въздуха, особено през зимата, е сериозен проблем, с който повечето страни се сблъскват. За да се справим с него, трябват комплексни политики. Необходима е силна политическа воля в държавата и ангажираност на всеки един от нас.

Безспорно, оставането по домовете на голяма част от населението, доведе до намаляване на нивата на замърсяване на въздуха. По-малкият трафик допринесе за "изчистването" на въздуха. Тези проучвания, с които и аз се запознах, само доказват, че виновните за лошото качество на въздуха определено не са "вечно заподозрените" ТЕЦ-ове.

Мнението, че топлофикациите са основният "замърсител", се насажда от години от редица екологични организации. По време на пандемията обаче тези предприятия продължават да работят, а в същото време излизат независими проучвания, които посочват, че в този период, въздухът е чист. Как става така, че ТЕЦ-овете работят , а въздухът е чист? Сами можем да си направим изводите...

За да изпълни строгите български и европейски изисквания, всяка една топлофикация инвестира в поддръжка и модернизация на съоръженията си. Влагат се големи средства в очистващи съоръжения и електрофилтри, за да може газовете, изпуснати по време на горене, да не замърсяват въздуха. Мога да ви уверя, че битовото отопление на твърдо гориво в пъти повече оказва вредно въздействие върху чистотата на въздуха.

Не смятам, че затварянето на въглищните централи, ще реши проблема. По скоро ще повлече след себе си още редица икономически загуби. С допълнителни модернизации и промени в горивната база в обозримото бъдеще ТЕЦ-ове могат и трябва да продължат да работят. Те са гръбнакът на нашата енергетика. На този етап ние нямаме заместващи мощности, ако утре някой нареди да се затворят въглищните централи. Това ще доведе до енергийна криза в страната. Тогава вече не знам кой ще ни помогне.

България е част от ЕС и "Зелената сделка" е неизбежна и за нас, но не трябва да се предприемат крайни и прибързани решения. Преходът трябва да преминава плавно, с обмислени действия. Позицията на държавата да запази и удължи "живота" на ТЕЦ-ове на въглища осигурява спокойствие за тях и стимул да продължат да се развиват и подобряват производствената си дейност.

Ние, като асоциация, също ще продължим да защитаваме позицията си за запазване на въглищните централи. В този сектор работят хиляди, които не трябва да оставяме без работа. При евентуалното им затваряне косвено ще бъдат засегнати стотици хиляди българи. Всички виждаме, че, както държавата, така и предприятията предприемат сериозни мерки за справянето с този световен проблем. Ако продължаваме да се отнасяме отговорно и сериозно, смятам, че проблемът с мръсния въздух ще бъде решен. Важно е да има строг контрол по всички нива и по-малко популистко говорене.

- Казахте, че животът на ТЕЦ-овете може да се удължи и като се добавят към тях и нови горива. Говорите за RDF и биомаса ли?

- Да, те са вариант, чрез който може да се подобри екологията на предприятията. При този вид горива отделянето на замърсители е по-малко. Изискванията за използването им са много строги и всяко едно дружество, което е решило да ги използва, минава през одобрението на всички компетентни институции. В повечето случаи прави се оценка на въздействието върху околната среда и чак тогава могат да получат разрешително. Това е една бавна и дълга процедура, която е задължителна за всички. Изискванията, на които трябва да отговорят българските централи, са също толкова строги, колкото и за европейските предприятия.

Оползотворяването на отпадъци при производството на топло- и електроенергия спомага и за справянето с още един мащабен проблем, а именно депонирането. Ако не се намерят повече методи за обработка на отпадъци, те се остават на сметища, където гният и възниква проблем от разпространение на зарази.

Друга полза при изгарянето на битови отпадъци е силното редуциране на изпусканите емисии. На лице е и чисто икономически момент. От доста време борсовите цени на въглеродните емисии се вдигнаха в пъти и за редица предприятия стават непосилни. В момента цената им върви надолу заради икономическата стагнация, но дългосрочните прогнози на световните експерти сочат, че до 2050 година може да достигнат до 90 евро/тон. Това ще се повиши и себестойността на енергията.

Биогоривата също имат своите предимства, заради широкото им разпространение и по-ниска цена от въглищата. Използването на биогоривата в ТЕЦ-овете, ще им позволи да закупуват по-малки количества въглеродни емисии. Със спестяването на тези средства, ще се даде възможност топлофикациите да влагат пари в инвестиции за подобряване на дейността им и екологията в техния район.

- В края на разговора ни, COVID 19 ще се отрази ли и как на сектора?

- Пандемията от коронавирус ще даде отражение в различна степен на всеки сектор. Смятам, че в енергетиката ще се усети сериозно, защото може да има забавяне в реализирането на енергийните проекти, както каза министърът на енергетиката. Евентуалното забавяне при плащането на сметките също ще рефлектира върху предприятията. За това аз също призовавам всички абонати да продължат да плащат редовно сметките си, за да остане енергийният сектор финансово стабилен и да не се стига до рискове, произтичащи от техническата невъзможност да работят нормално. Всяко едно натрупване на сметките, ще затрудни самия краен потребител.

Призовавам всички да се отнесем отговорно и дисциплинирано към ситуацията, за да излезем от тази криза с възможно най-малко жертви. Колкото по-бързо премине пандемията, толкова по-малко икономически загуби ще претърпи държавата. Действията ни днес, ще имат отражение в бъдеще.