Пенсиите трябва да се вдигнат, но не с преизчисление, а с увеличаване на коефициента на осигурителния стаж. Публичното оповестяване на намерения за промени в пенсионното осигуряване, които не са били предварително обект на сътрудничество и консултации със социалните партньори, е недопустимо и в разрез с утвърдените международни и европейски норми и практики, пише в позиция КНСБ.

Синдикатът от години отстоява позиция, че единственият правилен и справедлив подход за повишаване на размера на пенсиите е чрез увеличаване приноса/коефициента (сега 1,2) на всяка година осигурителен стаж.

Причината е, че той отчита осигурителния принос на всеки пенсионер. КНСБ са готови и с предложенията си за 2021 г., но ще изчака да види макроикономическата прогноза на правителството.

Сред идеите им са повишени приходи от вноски, минималната пенсия да е 45% от МРЗ за страната, максимален осигурителен доход, увеличен с ръста на МРЗ, повишена максимална пенсия и др.

"КНСБ ще остане силно ангажирана с предложения за повишаване адекватността на пенсиите, но категорично се противопоставя на т.нар. преизчисление, при което в разрез с всички правила се определят наново пенсии, отпуснати и изплащани десетки години, като за целта се прилага осигурителен доход, формиран в последните няколко години от сегашните работещи", пише още в позицията на синдиката.

Категорични са, че този подход руши основни принципи на осигуряването, тъй като разкъсва връзката между принос и права и "насилва" солидарността под предлог за увеличение на най-ниските пенсии.

"При него, противно на всяка логика, едни елементи на приноса (индивидуалният пенсионен коефициент) остават определени на база на доходите по време на трудовата дейност на лицата, а други (осигурителният доход, който се ползва за изчислението на пенсията) в последствие ще се променя с такъв, който е формиран в период далеч след пенсионирането", обясняват синдикалистите.

Категорични са, че преизчисление, въз основа на произволно избран среден осигурителен доход ще бъде сигурен начин работещите и осигурени днес лица да загубят интерес и стимул да се осигуряват върху реалните си доходи.

"Те ще очакват и ще настояват след време и техните пенсии да се определят наново, като се приложи осигурителен доход, във формирането на който не са участвали. Така и без това сериозният дял на сивата икономика и укриването на доходи ще получат "поле" за развитие.", обясняват от КНСБ.

Призовават политиците и институциите да привлекат експертния капацитет на професионалистите и специално на социалните партньори, преди да решат и оповестят публично намеренията си в сферата на пенсионното осигуряване.