КНСБ е за въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата и 15 на сто данък върху доходите на физическите и юридическите лица. Това е част от визията на синдиката относно данъчната система у нас, предаде БТА.

Предлага се и намаляване на общата ставка на ДДС на 15 процента.

Предлагаме тези промени, за да гарантираме повече разполагаеми средства у хората с ниски и средни доходи и да повишим тяхната реална покупателна способност и за да стимулираме потреблението и реалния икономически растеж, посочват от КНСБ.

Така, според синдиката, ще се ограничи и негативният ефект от кризата с коронавирус върху гражданите.

Макар данъкът да се вдига от 10 на 15 процента, разполагаемите средства ще бъдат повече, заради ефекта от въвеждането на необлагаем минимум.

Ако получавате 1000 лв. работна заплата, ще разполагате с допълнителни 652 лв. на година в резултат от въвеждането промените, които предлагаме в прякото облагане на вашите доходи, обясняват от КНСБ.

Освен това, по линия на косвеното облагане, разходите ще намалеят средно с 334 лв. на година в резултат на промените, които се предлагат в ДДС.

Общата допълнителна сума, с която ще разполагат гражданите на година, ще бъде 986 лв. Това според КНСБ, до голяма степен, може да се разглежда и като 13-а заплата. Ако едно домакинство се състои от двама души, които получават по 1000 лв. работна заплата, то допълнителната сума, с която ще разполага на година, е 1972 лв.

Всички хора, които получават доходи до 2500 лв. ще спечелят по линия на промените в прякото облагане, допълват от КНСБ.

Всички хора, които получават доходи над 2500 лв. ще загубят по линия на промените в прякото облагане, но ще спечелят по линия на промените в косвеното облагане.

Ако нашите основни искания бъдат приети, то държавният бюджет ще загуби около 4,67 млрд. лв., но от друга страна, има възможност за генериране на други около 4 млрд. лв. от въвеждането на допълнителни данъци, които сме предложили като алтернатива на очакваните загуби, посочват от КНСБ. По този начин, отрицателен ефект върху държавния бюджет ще бъде приблизително 600 млн. лв.