Има огромен риск за навлизане в инфлационна спирала, предупреди Калин Христов, подуправител на БНБ по време на форум, посветен на рисковете и ползите от приемането на страната ни в еврозоната, провел се във вторник, 31 май.

Христов настоя за таргетирани мерки за най-уязвимите групи в обществото, а не за механично прилагане на антиинфлационни мерки. Трябва да се помага на тези, които са най-уязвими, добави той и уточни, че хората като него нямат нужда от антиинфлационни мерки. По думите му световната история показва, че висока инфлация се спира с положителни реални лихви и рецесия.

За да дефинираме политики и мерки, ние трябва да разбираме нейната природа, диагнозата на текущата инфлация е, че ние имаме една от най-трудните за контрол, трудна за управление и трудна за потискане инфлация, подобна на тази, която е имало през 70-те години до началото на 80-те години, отбеляза Христов.

В глобален мащаб тя е съчетание на два фактора шокове, както ги наричаме - глобални фактори на предлагане (цени, вериги на доставки, увеличаване на разходите) и глобално свиване на работната сила, изразяващо се в свиване на предлагането на труд - и от друга страна - шок на търсенето много силно и неустойчиво надуване на търсенето вследствие на грешна фискална и парична политика в основните икономически зони - САЩ и еврозоната, разясни Христов, цитиран от БТА.

Подуправителят на БНБ отбеляза, че до 2030 г. нашата работна сила ще се свие с десет процентни пункта.