Министърът на труда Деница Сачева и икономическият министър Лъчезар Борисов обявиха, какви мерки ще действат за затворения по време на третия локдаун бизнес.

Мярката "Запази ме", която действаше за затворените до този момент, ще продължи своето действие и за следващите 10 дни - локдаун. За този период ще бъде платен 75% от осигурителния доход на хората от затворения бизнес. От тази помощ обаче могат да се възползват само хората на трудов договор. Министърът на труда обясни, че се изчаква заповедта на здравния министър и веднага след това бъде издадена нова заповед, в която ще бъдат включени всички кодове за икономическите дейности, които са затворени. 

Продължават действието и на мерките 60/40 и 80/20, по които работодателите получават част от осигурителния доход на служителите, които са в неплатен отпуск.

По думите на Сачева хората, които в следващите 10 дни ще бъдат в неплатен отпуск, ще бъдат с непрекъснати осигурителни права. Причината е, че през тази година неплатеният отпуск е 90 дни, заради пандемията.

За дните, в които бизнесът ще е затворен, за всички допустими сектори от заповедта на здравния министър, ще продължим с процедурата с НАП, обяви Лъчезар Борисов. Помощта е в размер на 10 или 20% от оборотния капитал за съответния период на миналата година.

Продължават да действат и останалите мерки - по ОПИК, Българската банка за развитие, Фонда на фондовете. Министърът на икономиката подчерта, че веднага след заповедта на министъра на здравеопазването Европейската комисия ще бъде уведомена за процедурите, по които ще се компенсират засегнатите бизнеси. 

И програмата "Родители в заетост" ще продължава да действа по време на предстоящия локдаун. През бюрата по труда ще могат да бъдат наети - безработни роднини или други хора, които имат нужните качества да бъдат детегледачи. Те ще получават по една минимална работна заплата и осигуровки.

За държавна помощ затвореният бизнес през март ще може да кандидатства през април, стана още ясно от думите на Сачева. Предвижда се обезщетенията да се изплатят до 15 април, каза още тя.