Износът на швейцарски часовници през август 2023 г. се е увеличил с 4% спрямо август 2022 г. и възлиза на 1 милиард 817.3 милиона швейцарски франка, сочат данни на Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия (FSWI-Federation of Swiss Watch Industry). През юли FSWI отечете спад от 0.9 на сто.

Доставките на ръчни часовници, които представляват по-голямата част от износа, са се увеличили с 3.5% на годишна база през август до 1 милиард 729.7 милиона франка.

Износът на швейцарски часовници за САЩ се е увеличил на годишна база с 13.5%, до 297.8 милиона франка; за Хонконг - с 29%, до 146.3 милиона; за Великобритания - с 21.5%, до 136 милиона; за Япония - с 8.7% , до 125.2 млн., за Сингапур - с 8.5%, до 111.2 млн. франка. Износът на часовници за Китай е спаднал с 27.3% до 190.2 милиона швейцарски франка.

Тези 6 държави формират 55.4% от швейцарския пазар на часовници през август. Като цяло доставките на часовници за тези 6 държави са се увеличили с 3.6 на сто.

През януари-август (за 8 месеца) износът на часовници се е увеличил с 9.2% до 17 милиарда 352.8 милиона франка.

Търговският излишък на Швейцария се е увеличил до 3.2 милиарда швейцарски франка през август, според доклад на митническата служба на страната. Месец по-рано излишъкът възлиза на 2.6 млрд. франка.

В номинално изражение износът през август нараства с 6.6% спрямо предходния месец и възлиза на 21.987 млрд. франка, докато вносът се увеличава с 3.8% до 18.772 млрд. франка. Обемът на износа от Швейцария в реално изражение през миналия месец е нараснал с 5.9%, вносът с 1.5%. Експортът на швейцарски часовници формира 8.26% от общия износ на Швейцария, сочат оперативните данни на митническата служба на страната, цитирани от FSWI.

3e-news.net