През миналата година се наблюдава по-бързо от очакваното възстановяване на износа на швейцарски часовници. Рекордните данни, съпоставими с 2014 година, се дължат на много силния растеж на продажбите в Съединените щати и Китай, докато някои от другите пазари продължават да се сблъскват с трудности, предизвикани от налаганите ограничения заради пандемията. Това с най-голяма сила е валидно за Европа, където преобладават страните със спаднал внос на швейцарски часовници.

Връщането към нивата отпреди кризата още през септември и положителното представяне през четвъртото тримесечие на миналата година доведоха до най-добрите за последните 7 години резултати за сектора, който отчита продажби от износ на 15 725 397 броя за 22.297 милиарда франка, което в стойностно изражение е с 2.7% повече спрямо 2019 г., но с цели 31.2% ръст в сравнение с 2020 г. и с 0.2% нарастване спрямо рекордната 2014 г. Това показват представените окончателни данни за 2021 година от Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия (FSWI).

Прието е износът на швейцарските часовници да служи като един от важните показатели за икономическото развитие както на самата Швейцария, така и на света, тъй като тази стока е в групата на луксозните, която могат да си позволят хората от средната класа и най-богатите.

Швейцарската часовникарска индустрия получи допълнителна пряка и непряка подкрепа от разрастването на онлайн търговията, използването на спестяванията, натрупани по време на различните блокирания, и по-съществените ограничения върху луксозните и други туристически пътувания, което накара любителите на луксозни стоки да пренасочат свободните си пари за такива покупки, допълват от FSWI.

Износът по видове

Износът на швейцарски часовници в стойност се е увеличил, както посочихме с 2.7% в сравнение с предпандемичната 2019 г. до над 22.2 милиарда франка. Броят на артикулите, обаче, продължи да намалява до 15.7 милиона, което представлява спад от 4.9 милиона броя (-23.8%) в сравнение с 2019 г.

При механизмите (като резервни части за часовниците) експортът е спаднал със 17.5% при обемите (от 4 444220 бр. през 2019 г. до 3 662 701 бр. през 2021 г.) и с 4.57% по стойност (от 190.2 млн. франка през 2019 г. до 181.5 млн. франка през 2021 г.).

Часовниците на цена под 500 франка (експортна цена) се понижават рязко, което представлява над 95% от спада в обемите и с 25.1% понижение в експортната им стойност.

Понижението в експортната стойност на часовниците на цена между 500 и 3000 франка е значително по-слабо изразен (-3.5%), докато при часовниците на цена над 3000 франка FSWI отчита нарастване на износа с 9.7%.

Пазарите

По континенти най-голям ръст на износа на швейцарски часовници е реализиран в Америка (+21.7% спрямо 2019 г. или 3 070 899 броя за 3 840.2 млн. франка при пазарен дял от 17%), благодарение на Съединените щати, където са внесени 17% от общия износ на швейцарски часовници.

Следва Океания (+17.1% или 157 925 броя за 299.2 млн. франка при пазарен дял от 1%). Азия е на трето място (+1.0% или 6 970 939 броя за 11 606.8 млн. франка при пазарен дял от 52%), най-вече заради растежа в Китай.

И два континента са на минус - за Европа и Африка е отчетен спад, съответно с 3.4% или 5 348 846 броя за 6 399.3 млн. франка (при пазарен дял от 29 на сто) и 16.5% или 176 788 броя за 151.3 млн. франка (при пазарен дял от 1.0%).

Топ 5 на вносителите

Начело по внос в стойност на швейцарски часовници са САЩ, които отчитат ръст от 27.8% - до 3 078.8 млн. франка за 2021 г. от 2 409.4 млн. франка през 2019 г.;

 1. Китай с ръст от 48.8% - до 2 967.2 млн. франка от 1 994.22 млн. франка;
 2. Хонконг със спад от 20.7% - до 2 133.4 млн. франка от 2 691.0 млн. франка;
 3. Япония с понижение от 11.9% - до 1 416.5 млн. франка от 1 608.6 млн. франка;
 4. Великобритания също със спад от 2.4% - до 1 334.0 млн. франка от 1 366.2 млн. франка.

Още 12 страни от Европа

Сред 30-те страни, данните за които се обработват от FSWI, освен Обединеното кралство, има и още 13 държави от Европа. От тях при 6 страни има ръст на вноса на швейцарски часовници и при 7 е отчетен спад:

 1. Германия е със спад от 5.9% - до 1 061.2 млн. франка през 2021 г. от 1.127.3 млн. франка през 2019 г.;
 2. Франция е с понижение от 11.2% - до 953.9 млн. франка от 1 ,073.7 млн. франка;
 3. Италия е със спад от 11.5% - до 859.6 млн. франка от 970.8 млн. франка;
 4. Испания е с понижение от 12.9% - до 341.9 млн. франка от 392.6 млн. франка;
 5. Нидерландия е с ръст от 12.6% - до 292.1 млн. франка от 259.5 млн. франка;
 6. Русия е с повишение от 30.6% - до 260.1 млн. франка от 199.1 млн. франка;
 7. Tурция е с нарастване от 23-6% - до 173.1 млн. франка от 140.0 млн. франка;
 8. Aвстрия е със спад от 9.2% - до 167.9 млн. франка от 184.9 млн. фрнка;
 9. Ирландия е с огромен ръст от 561.9% - до 121.1 млн. франка от 18.3 млн. франка;
 10. Белгия е с нарастване от 0.6% - до 114.3 млн. франка от 113.6 млн. франка;
 11. Португалия е със спад от 39.9% - до 99.7 млн. франка от 165.8 млн. франка;
 12. Гърция с понижение от 5.0% - до 89.3 млн. франка от 94.0 млн. франка.

Останалите 13 страни в света

 1. Сингапур с ръст от 0.6% - до 1 276.9 млн. франка през 2021 г. от 1 269.0 млн. франка през 2019 г.;
 2. Обединени арабски емирства с повишение от 6.4% - до 995.5 млн. франка от 935.3 млн. франка;
 3. Южна Корея със спад от 18.7% - до 749.1 млн. франка от 921.6 млн. франка;
 4. Tайван с повишение от 3.0% - до 318.9 млн. франка от 309.8 млн. франка;
 5. Саудитска Арабия с понижение от 1.8% - до 316.5 млн. франка от 322.4 млн. франка;
 6. Австралия с нарастване от 17.6% - до 279.6 млн.франка от 237.8 млн. франка;
 7. Канада с повишение от 10.4% - до 214.8 млн. франка от 194.5 млн. франка;
 8. Meксико със спад от 9.0% - до 199.0 млн. франка от 218.6 млн. франка;
 9. Tайланд с понижение от 16.0% - до 192.7 млн. франка от 229.5 млн. франка;
 10. Катар със спад от 5.4% - до 184.4 млн. франка от 195.1 млн. франка;
 11. Индия с ръст от 4.7% - до 156.8 млн. франка от 149.7 млн. франка;
 12. Kувейт с повишение от 1.7% - до 150.7 млн. франка от 148.2 млн. франка;
 13. Бахрейн с нарастване от 5.9% - до 137.2 млн. франка от 129.5 млн. франка.

Така от всичките 30 страни, за които FSWI поддържа данни - при 16 е отчетено повишение на вноса на швейцарски часовници, а при 14 - понижение.