Износът на швейцарски часовници през април 2023 г. се е увеличил с 14.4% спрямо май 2022 г. и възлиза на 2 милиарда 338,6 милиона швейцарски франка, според Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия (FSWI - FH). През април беше отчетен почти двойно по-слаб ръстът от 6.8 на сто.

Доставката на ръчни часовници, които представляват основната част от износа, през май се е увеличила с 14.5% на годишна база - до 1 милиард 233,7 милиона франка.

Износът на швейцарски часовници за САЩ е нараснал на годишна база с 9.8%, до 359,4 милиона франка, за Китай - със 158.3%, до 237,4 милиона франка, за Хонконг - с 19.2%, до 227 милиона, за Япония - с 11%, до 161.8 млн., за Великобритания - с 6.7%, до 155 млн. франка. Износът на часовници за Сингапур е намалял с 1.7% до 135,7 млн. Тези 6 страни представляват 54.6% от швейцарския пазар на часовници през май. Като цяло доставките на часовници за тези 6 държави са се увеличили с 22.9%.

През януари-май износът на часовници е нараснал с 11,3% - до 10 милиарда 884,3 милиона франка, сочат още данните на FSWI - FH.

Търговският излишък на Швейцария се е разширил до най-високото си ниво от февруари 2022 г. от 4,3 милиарда швейцарски франка (4,8 милиарда долара) през май, според доклад на митническата администрация на страната. Месец по-рано излишъкът възлизаше на 2,1 милиарда франка.

Обемът на швейцарския износ през май е нараснал със 7.8% - до 22,3 млрд. франка, докато вносът е намалял с 3.1% до 18 млрд. франка - най-ниската стойност от 17 месеца.

Швейцарският износ за Германия се увеличава с 4%, за Италия - с 13%, за Китай - с 11.1%, за САЩ - със 7%, за Великобритания и Франция - намалява съответно с 5.1% и 5.4%.

Вносът от Германия намалява с 5.1%, от Франция - с 0.9%, от Китай - с 1.6%, от САЩ - нараства с 9.8%.