Шест черноморски общини - Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско, ще се адаптират към климатичните промени чрез прилагане на иновативни мерки в сектора на транспорта и повишаване капацитета на общинските си служители, съобщават за БТА от Областния информационен център-Варна. Това ще стане с реализацията на проекта "Черноморска електромобилност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Общата му стойност е 779 674 лв. Водеща организация е Община Каварна, а партньори по проекта са общините Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър, Приморско, АБЧО и Smart Innovation Norway AS, Норвегия.

Пилотните общини са подбрани с оглед на административния им обхват и туристически потенциал. На тяхната територия ще бъде приложен иновативен демонстрационен модел, наречен "Черноморски коридор за електромобилност". За тази цел във всяка от общините-партньори ще бъдaт изградени зарядни станции за електромобили. "Черноморският коридор за електромобилност" ще покрива над 330 км ивица по крайбрежието. Инсталирането на зарядните станции ще стимулира ползването на електромобили от местното население и ще позволи на българските и чуждестранни туристи да пътуват спокойно по цялото ни Черноморие или да преминават транзитно от Румъния към Турция и Гърция с електромобили.

Върху шестте зарядни станции ще бъдат инсталирани соларни панели за автономност на станциите и използване на "зелена енергия".

В рамките на проекта, за всяка община-партньор ще бъде закупен по един електромобил, който да се използва за предоставяне на общински услуги в областта на социалните дейности, образованието, културата, младежки дейности, спорт и др. Ще бъде разработено и мобилно приложение за зарядните станции.

По проекта са предвидени съвместни обучения, работни визити, проучване и взаимстване на добри практики от държавите донори, прилагане на мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които могат да причинят климатичните промени. Подготвените обучителни материали и стратегически планове за смекчаване и адаптация към климатичните промени ще са обществено достъпни за всички общински служители и експерти. Създадената инфраструктура за преминаване на черноморското ни крайбрежие с електромобили ще доведе до намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптация към климатичните промени. Интерактивни подкасти ще стимулират местното население да използва екологичен транспорт.

Изпълнението на проекта ще продължи до 30.04.2024 г.