Мярката "60/40" няма да е ефективна, защото срещу парите няма да има продукция. Това обяви бившият социален министър Иван Нейков по повод една от мерките на държавата в подкрепата на бизнеса в условията на извънредното положение заради коронавируса.

Експертите съветват да се дадат пари за дейност, а не за спряло производство, уточни Нейков. Той даде пример с ресторантите - може да им се възложи да сготвят за социалния патронаж.

Бившият социален министър смята също, че микропредприятията (с до 9 работници), които са над 90%, ще им е по-лесно от чисто административна гледна точка да пратят хората на трудовата борса и после пак да ги наемат.

Той уточни, че смята действията на Финансовото министерство за разумни и балансирани, но напомни че Дяволът е в детайлите.

Иван Нейков одобрява и идеята за по-голям дълг в тази ситуация. В такива моменти трябва да се взимат кредити, иначе може да се окаже, че знаем какво да правим, но нямаме пари да го направим, уточни той.

С мярката изразиха несъгласие и КРИБ. 

Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режимът за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на хората за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.