България трябва да има приеме нова енергийна стратегия, която да бъде приета на ниво, което съответства на такъв нормативен акт, а именно да бъде предложена от Министерски съвет и приета от Народното събрание след сериозно обсъждане. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ по време на международната конференция на тема: "Перспективи пред енергийната и климатичната сигурност в Европа", която се провежда днес в София. Той припомни, че последната енергийна стратегия е изтекла през 2020 година, предаде БТА.

Според Иванов в тази енергийна стратегия трябва да бъдат заложени всички мерки, които да доведат до ускорено развитие на възобновяемите източници и децентрализация на енергийната система на България. Освен това в нея трябва да бъде заложено създаването на енергийни общности, както и да намерят отражение новите изисквания за умните мрежи, които могат положително да влияят за оптимизация на потреблението на електроенергия.

По отношение на бъдещето на въглищните централи Иванов счита, че дори и сега цените на въглеродните емисии са много високи. Към момента почти 200 лева за 1 мегаватчас електроенергия ще трябва да се платят само за емисии, ако тези централи продължават да работят. "Това трябва да намери своето отражение в мерките, които ще се предприемат, и сроковете", добави той.

Освен това към 2025 година ЕС ще забрани всякаква държавна помощ за въглищните централи, припомни председателят на КЕВР.

По отношение на бъдещето на ядрената енергия председателят на КЕВР коментира, че никой не отрича необходимостта България да продължава да има енергия, която да се произвежда от ядрена централа. Но той е убеден, че това трябва да бъде само на базата на заместваща мощност. Това означава, че едва тогава, когато бъде съобщено, че срокът за експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" се продължава за последен път с 10 години, би трябвало да започне проектиране и строителство на заместваща мощност. Според Иванов една ядрена мощност се строи, само ако страната има нужда от нея, а в момента България не само няма нужда, но и изнася всеки ден между 1000 и 2000 мегавата електроенергия, което означава, че страната ни напълно задоволява не само своите нужди, но и част и от регионалните нужди от електроенергия.