Правителството одобри проект на официално искане до Европейската комисия за получаване на финансова помощ от 1 млрд. лв. под формата на заем по Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на пандемията от COVID-19, известен като "инструмента SURE", съобщи пресцентърът на Министерски съвет.

Парите ще са необходими за изплащане на компенсации от страна на държавата по мярката 60/40 и по нейното продължение - 80/20 за някои сектори - превози и туризъм (с допълнително по 290 лева на заето лице.) Засега е предвидено двете мерки да действат до края на септември.

Кабинетът упълномощи министъра на труда и социалната политика да подпише искането от името на България.

Намерението е със средствата да се подкрепи държавния бюджет за реализиране на мерките за намаляване на негативните социално-икономически последствия от предизвиканата от коронавируса криза. С допълнителната финансова подкрепа ще се подпомогне запазването на заетостта на около 250 000 работници и служители до края на 2020 г. и ще се подобри стабилността на системата за изплащане на обезщетения за безработица.

За справяне с неблагоприятното въздействие върху икономиката и като краткосрочна мярка за запазване на работните места правителството прие Постановление номер 55 за изплащане на компенсации размер 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигуровки, се припомня в прессъобщението (подкрепата по придобилата публичност "мярка 60/40" - б.р.).

Подкрепата се изплащаше за периода 13 март - 30 юни 2020 г. за работници и служители във фирми, които преустановиха работа, установиха непълно работно време и отчетоха намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто. За да продължи подкрепата от 3 юли 2020 г., Министерският съвет прие Постановление номер 151, в което се определят условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.

С Постановление 151 бе уредено продължаването на подкрепата по мярка 60/40 с три месеца (от 3 юли до 30-ти септември 2020г.), като на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работниците и служителите.

Общият финансов ресурс, необходим за изплащане на компенсации по двете постановления за периода от април 2020 г. до януари 2021 г., е 1 млрд. лв.

Пари по SURE и държавни гаранции

Същевременно със свое решение правителството одобри Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета - SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, подписано за България на 8 юли 2020 г., а за Европейската комисия - на 15 юли 2020 г., и предложи на Народното събрание да го ратифицира със закон.

В одобреното споразумение се регламентира необходимостта от издаването на държавни гаранции във връзка с ангажиментите, които възникват за нашата страна, в резултат на създадения на ниво Европейски съюз инструмент SURE.

ЕК ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предостави впоследствие на държавите членки, като за целта е необходим ангажимент от държавите членки за предоставяне на гаранции за риска, поет от ЕС, който е в общ размер 25 млрд. евро.

Размерът на изискуемата гаранция от дадена държава членка е пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход (БНД) в този на ЕС - съответно максималният размер на ангажимента от България е приблизително 107,5 млн. евро, които отговарят на 0,4 процента от БНД на ЕС, се посочва в съобщение на Министерски съвет.