"Бюджетът все по-малко се използва като инструмент за провеждане на политика в различни сектори и се е превърнал в едно механично упражнение, което просто се репликира година за година", заяви пред БНР Калоян Стайков - експерт от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Днес ИПИ представя своя алтернативен държавен бюджет, съпътстван с широка дискусия на експерти.

Според Стайков в бюджетите на държавата липсва анализ за ефекта от програмите и за това дали постигат целите си. Програмното бюджетиране е един от инструментите, които могат да помогнат, смята той.

"Виждаме абсолютно прекратяване на всякакви процеси за приватизация, за концесиониране. Виждаме редица реформи, които бяха тотално спрени в различни сектори. Единствено чуваме обещания за такива реформи, но в крайна сметка нищо не се случва. Нашите предложения се опитват да разбият този тип на работа", обясни Стайков в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт".

Той посочи какво предлага техният алтернативен бюджет:

"Първо обръщане на тенденцията при приходите, т.е. предлагаме мерки за намаляване на данъчно-осигурителната тежест, вместо нейното увеличаване. Друго много важно - за да получават и гражданите, и бизнесът адекватни услуги от страна на администрацията, заплатите и условията на труд там трябва да са много по-добри. За целта трябва да се направи преструктуриране".

"Друго наше предложение е да се направи реална реформа там, за да може да се подобрят условията и да се увеличат заплатите. Предлагаме осигурителни промени - намаляване на осигуровките за пенсии с 2%, така че да се облекчи напрежението на пазара на труда".

"Друго важно нещо е започване на здравна реформа, като се прехвърлят 2% от осигуровката към частни здравни фондове. Даване на повече свобода на местната власт, като се прехвърлят 2% от подоходния данък към общините".

Калоян Стайков коментира и идеята на управляващите първият ден от болничния да не се плаща:

"За да решим един малък и сравнително ограничен проблем като обхват, ние на практика ще накажем цялата система - всички осигурени, което ще има точно обратния ефект. Това е предложение, което по скоро ще навреди на работодателите, отколкото да им помогне".

Според него усилията трябва да се насочат към решаване на проблема.