"Предвиденото намаляване на въглеродни емисии от производството на енергия с 40 % до края на 2025 г. спрямо 2019 г., засягащо централите, работещи на въглища, ще превърне страната ни от износител на електроенергия в страна зависима от внос от други държави в региона и ще доведе до срив на брутната ни добавена стойност. Под риск са поставени хиляди работни места, което ще доведе до безработица и обезлюдяване на засегнатите региони", изтъкна като мотиви инж. Радослав Михайлов, изпълнителен директор на "Топлофикация Враца", за това тяхното предприятие да се включи в мащабното обединение на политически партии, местната власт, работодатели, синдикати и енергийните предприятия

"Коалиция анти 40%" ще работи за това да се запази конкурентоспособността на българската икономика и за гарантирането на енергийната стабилност и независимост. Ние заставаме и изцяло подкрепяме декларацията, която бе подписана по време на среща-дискусия, организирана от двата големи синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа", посочи инж. Радослав Михайлов.

Въпреки че "Топлофикация Враца" произвежда енергия от природен газ, инж. Радослав Михайлов изрази опасенията си, че скоро и газовите централи ще бъдат принудени да преустановят дейност, защото те също плащат въглеродни емисии.

Според изпълнителния директор на "Топлофикация Враца" предвид енергийната криза в Европа и военните действия в региона, поетите ангажименти в Плана за възстановяване и устойчивост за ускорено намаляване на въглеродните емисии при производството на електроенергия с 40% до 2026 г. в сравнение с посочената 2019 г. не просто са изключително притеснителни, но и необмислени. По думите му България от производител на електрическа енергия ще се превърне във вносител на ток на много по-висока цена. Инж. Радослав Михайлов подчерта, че е недопустимо да се поеме подобен ангажимент, без ясна визия с какво ще се замени тази базова мощност и как ще се гарантира производството на електрическа енергия.

"Енергийната сигурност е част от Националната сигурност. Правителството, което е поело ангажиментите в Плана за възстановяване и устойчивост, е застрашило енергийната сигурност и икономиката на страната", заяви инж. Радослав Михайлов.

Той изтъкна и негативния социален ефект и посочи, че това би означавало и съкращаване на персонал или повече от 100 000 души.

Според инж. Радослав Михайлов трябва да се работи за осъществяване на плавен и справедлив енергиен преход без да пострада конкурентоспособността на България и да се позволи цели региони да обезлюдеят поради липса на перспектива за хората там. По думите му Европа е осигурила редица възможности за постигане на плавен и справедлив преход и запазване на работните места и ние като страна трябва да се възползваме.

По думите на инж. Радослав Михайлов не може да се поемат ангажименти за извеждане от експлоатация на базови мощности без да е извършен анализ и да се знае с каква алтернатива ще бъде заменена. Той беше категоричен, че 40 процентното намаляване на въглеродните емисии е невъзможно да се постигне чрез сезонно балансиране. Той определи тази идея като илюзия.

"Необходима е национална стратегия за развитие на енергийния сектор. Тя трябва да включва гарантирането на сигурно енергийно снабдяване на достъпни цени, както и отчитане на въпросите за социална справедливост и подобряване на качеството на живот на гражданите", подчерта инж. Радослав Михайлов.

Директорът на "Топлофикация Враца" заяви, че нито едно предприятие не отрича зеления курс на Европа за производство на чиста енергия, но преходът от твърди изкопаеми горива към по-екологични не трябва да се осъществява под натиск, без широко обсъждане и да се поставя под риск съдбата на цял един структуроопределящ сектор и съдбата на заетите в него.

"Настояваме сформираната Комисия по Зелената сделка към Министерски съвет да представи пълните резултати от системните анализи пред Народното събрание, така че да се вземат национално отговорни решения за развитие на енергийния сектор и осъществяване на справедлив енергиен преход. Цялата енергийна общност искаме Народното събрание на основание свое Решение, обн. ДВ бр. 11 от 07.02.2020 г. да задължи правителството да започне незабавни преговори с ЕК за отпадане на изискването за намаляване с 40% на емисиите в енергетиката през 2025 г. в сравнение с 2019 г." категоричен беше инж. Радослав Михайлов.

Той посочи, че това е в интерес не само на българския енергиен сектор, но е важно за цялото българско общество. По думите му в противен случай запазването на непроменени ангажиментите означава край на основния отрасъл, върху който се крепи цялата българска икономика.