Европейският парламент и Съвет взеха решение, че Фондът за справедлив преход няма да инвестира в проекти за изкопаеми енергийни източници, включително природен газ и ядрени мощности. С какви проекти ще се постигне въглеродна неутралност до 2050 година?

Всички страни се стремят към разработване на все повече проекти, разчитащи на възобновяемите източници, като вятър и слънце, но за хората нещо на пръв поглед несъществено, често не се съобщава.

Истината е, че ако разчитаме само на тях, често ще се стига до спиране на тока. Този риск възниква, защото те са непостоянни източници на енергия. Налага се да се помисли за нови технологии, осигуряващи постоянно и сигурно производство, както и за съхранение на енергия. Подходящи са възможностите за производство на енергия от биомаса, както и водородът.

Целият свят ли се отказва от въглищата?

Не. След Парижкото споразумение въглищата се превърнаха в мръсна дума, особено в ЕС, но не навсякъде по света е така. Наскоро ми попадна проучване на End Coal. Според тях в последните 20 години в света са инсталирани над 1300 гигавата въглищни мощности. 1/3 са построени в Китай и Индия.

Но нека обърнем внимание на Европа. За да отговори на европейските заръки, Германия ще затвори в следващите 10 години всички въглищни централи. Неприятното е, че близо 14 гигавата мощности са построени в последните 20 години. Това са проекти за милиарди евро, чиято дейност бива прекратена. Страната вече разработи схема за компенсация за предсрочното затваряне на мощности.

Полша също е изправена пред проблема, който имаме и в България. За 20 години обаче са инвестирали в 6 гигавата мощности, докато в България новите са по-малко 1 гигават. Поляците заявиха намерението си да заместят затворените мощности с ядрени централи, но ЕС не предвижда финансиране за ядрени проекти.

Не бива да пропускаме, че от икономическа гледна точка производството на енергия от въглища ще става все по-скъпо заради санкциите, на които ще подлежат замърсителите.

 

А има ли страни, които вече са се отказали от въглищата?

Да. Една от първите държави в ЕС беше Белгия. Това се случи още през 2016 година.

Споменахте нестабилността на производството с източник вятър и слънце. На какви източници на енергия залагат в Европа?

На тези, на които залагаме и в България, но предвид условието на ЕС да не се финансират проекти с природен газ и атомната енергетиката, със сигурност плановете ще се изменят.

В повечето държави за момента въглищата се заменят от природен газ и възобновяеми източници, както и ядрени мощности, но с особено внимание към критериите за безопасност.

Шотландия разработи много интересна стратегия. През 2019 година построиха топлофикационна мрежа, която поема излишната топлина от пречиствателна станция за отпадъчни води за отопление на търговски сгради. Инсталират се 2.5 километра подземни тръбопроводи. Също така шотландското правителство насърчава собствениците на жилища да предприемат мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в домовете си. Хората могат да кандидатстват за възстановяване на до 75% от инвестицията. Очаква се, че инициативата на правителство ще спомогне за намаляване на емисиите от неефективните домове, като същевременно спестява пари на домакинствата за сметки в дългосрочен план и помага за подобряване на здравето.

Какво препоръчват за отопление на жителите на Шотландия?

Предимно термопомпи и топлинни мрежи, както и предприемане на действия във връзка с подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Ще ни разкажете ли за проектите за съхранение на енергия?

Това е едно от възможните решения, ако основно разчитаме на трудно прогнозируемите източници, за които споменах. Такива са идеите за ПАВЕЦ. В условията на излишък на енергия, тя се съхранява и се използва в моментите на пик на потреблението. Такива са и проектите са изграждане на централи на природен газ, особено след заявката на Брюксел, че това гориво може да е "мост" в прехода от въглища към зелена икономика. Ядрените мощности от ново поколение също вече са достатъчно гъвкави, за да играят ролята на балансирана мощност за възобновяемите източници.