Засилва се контролът в морските курорти с екипи от други области, съобщиха от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ).

Оттам уточняват, че предвид активизирането на летния сезон, засилен контрол има от 1 юни, но дирекциите, на чиито територии има курортни комплекси, до момента са извършвали проверките със собствени сили. Акцент в контрола, свързан със сезонната заетост, традиционно е спазване на разпоредбите по осъществяването на трудовите правоотношения - законосъобразното им възникване, заплащането на труда, спазване на разпоредбите за работното време и почивките.

За месеците юни-юли са извършени 275 проверки в курортите, като 99 от тях са в почивните дни. Работещите в проверените предприятия са 4556. Установените нарушения са общо 1247.

По отношение на нарушенията, свързани с изпълнение на трудовите правоотношения, най-много са по работното време - 134, и по заплащането на труда - 128.

Случаите на работа без трудов договор са 21. По отношение на безопасността на труда, най-често установяваното нарушение е свързано с липсата на задължителните инструктажи - 201.

Контролните органи на агенцията напомнят, че в условията на кризата, предизвикана от разпространението на коронавируса, работещите имат още по-голяма нужда от социална сигурност, а работодателите - от качествен и лоялен персонал, осигуряването на който е пряко свързано с коректното отношение към наетите и спазването на правата им.

Следва да се има предвид също, че едно от задължителните условия бизнесът да се възползва от осигурената от държавата подкрепа, е да работи на светло и да е коректен към бюджета и своите работници и служители, допълват от ГИТ.