Инфлацията в еврозоната през юли спада до 5,3 на сто на годишна база спрямо 5,5 на сто през юни, 6,1% през юни и 7% през месец май. Това показват предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат.

Най-висок принос за инфлацията продължават да имат храната, алкохолът и цигарите (10,8 на сто спрямо 11,6 на сто през юни). Следват услугите (5,6 на сто спрямо 5,4 на сто през юни), неенергийните промишлени стоки (5,0 на сто спрямо 5,5 на сто през юни) и енергията (-6,1 на сто спрямо -5,6 на сто през юни).

Сред страните членки на еврозоната най-висока е инфлацията в Словакия - 10,2 на сто, Хърватия - 8,1 на сто - от 12,5% през януари - първия месец в еврозоната, Литва - 7,1 на сто, Австрия - 7%, Германия и Латвия - 6,5%, а най-ниска - в Белгия - 1,6 на сто, Люксембург - 2%, Испания - 2,1 на сто, Кипър - 2,4 на сто.

Целта на Европейската централна банка е да сведе ръста на потребителските цени до 2%.