Годишната инфлация в Европейския съюз, измерена спрямо Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е спаднала до 6,4 на сто през юни от 7,1 на сто през май. Същевременно инфлацията в еврозоната, отново на годишна основа, е намаляла от 6,1 на сто през май до 5,5 на сто през юни. Това показват последните окончателни данни на европейската статистическа агенция Евростат, предаде БТА.

Инфлацията през юни 2023 г., отнесено към същия месец на миналата година, е била 0,3 на сто и в ЕС, и в еврозоната.

Потребителските цени в България, измерени спрямо ХИПЦ (чрез този индекс се мери изпълнен ли е критерият ценова стабилност за влизане в еврозоната - б.р.), са се увеличили със 7,5 на сто през юни на годишна база, забавяйки възходящия си ход от май, когато нараснаха с 8,6 на сто. Така страната ни е заемала 11-ото място сред държавите с най-висока годишна инфлация в ЕС през юни.

На месечна основа цените у нас са били нагоре с едва 0,1 на сто, показват още данните на Евростат.

Измерена спрямо методологията на НСИ (според Индекса на потребителските цени - ИПЦ), годишната инфлация в България през юни е била 8,7 на сто. В сравнение с май 2023 г., през юни т.г. потребителските цени в страната ни са намалели за втори пореден месец, отчитайски спад с 0,4 на сто.

Графика: Евростат/БТА

Най-слабо покачване на потребителските цени сред страните от ЕС са отчетени в Люксембург (1 на сто) и Белгия и Испания (1,6 на сто за всяка), докато най-значително са скочили цените в Унгария (19,9 на сто), Словакия (11,3 на сто) и Чехия (11,2 на сто).

В сравнение с месец май, през юни годишната инфлация е спаднала в 25 от 27-те страни членки на ЕС.

През юни най-значителен принос за годишната инфлация в еврозоната са имали храните, алкохолът и тютюна (+2,35 процентни пункта, п.п.), следвани от услугите (+2,31 п.п.), неенергийните промишлени стоки (+1,42 п.п.) и енергията (-0,57 п.п.).

Графика: Евростат