С нарастване от 2.1% през четвъртото тримесечие на годишна база българската икономика е осма в ЕС, изпреварена от Ирландия (15.7%), Румъния (5.0%), Кипър (4.7%), Нидерландия (3.4%), Португалия (3.1%), Австрия и Испания (и двете с 2.7%). Това показват сезонно и календарно коригираните данни на статистическата служба Евросат, обявени днес.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП се увеличил с 0.1% в еврозоната и остава стабилен в целия ЕС (0%), в сравнение с предходното тримесечие. През третото тримесечие на 2022 г. БВП е нараснал с 0.3% както в еврозоната, така и в ЕС-27.

Спрямо същото тримесечие на предходната година сезонно изгладеният БВП нараства с 1.9% в еврозона и с 1.8% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2022 г., след +2.3% в еврозоната и +2.5% в ЕС през предишното трето тримесечие.

От данните за страните, с които разполага "Евросат", спад са регистрирали Литва (-0.4%) и Швеция (-0.6%), а общо 11 държави отчитат по-нисък ръст на БВП от България.

3eNews